Home giới thiệu

giới thiệu


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
 

Tổ chức, lắp đặt, quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống viễn thông, hệ thống thiết bị điện thoại Cityphone trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổ chức, quản lý kinh doanh và cung cấp các dịch vụ: dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền thông, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ nội dung, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng.

Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin.

Kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.