VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác TELSTRA (UC)

Cước của nhà khai thác ký dich vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác TELSTRA (Ucs)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

– Nguyên tắc tính cước:

+ Phụ thu áp dụng đối với thuê bao VINAPHONE: 15%

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Không tính cước khi nhận cuộc gọi

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ : Đôla Ucs

– Cước di động Air-time (chưa bao gồm phụ thu)

+ Giờ bận 7h->19h (Thứ 2-> thứ 7)

Với khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 165km, cước kết nối là 10cent, mỗi

30 giây là 19 cent

Với khoảng cách lớn hơn 165km, cước kết nối là 10cent, mỗi 30 giây là

30 cent

+ Giờ rỗi: tất cả các giờ còn lại trong ngày

Với khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 165km, cước kết nối là 5cent, mỗi

30 giây là 9,5 cent

Với khoảng cách lớn hơn 165km, cước kết nối là 5cent, mỗi 30 giây là

15 cent

– Cước quốc tế IDD (chưa bao gồm phụ thu)

+ Cước Qtế IDD từ Ucs về VN: 1,27 đôla úc /30 giây

+ Thu thêm 10 cent đối với mỗi block cuộc gọi 30 giây được áp dụng cho

các cuộc gọi quốc tế của thuê bao Vinaphone chuyển vùng

Facebook Comments

Dịch vụ VinaCard

Không cần hợp đồng hoà mạng điện thoại di động

Không cước hoà mạng

Không cước thuê bao tháng

Không hoá đơn cước hàng tháng

Kiểm soát được chi phí

Chỉ tính cước cuộc gọi đi

Thể hiện trên các sản phẩm sau :

Thẻ cào VinaCard : Dùng để nạp tài khoản vào SIM

Hiện có các loại mệnh giá:

Thẻ 100.000 đồng : 10 ngày sử dụng, 15 ngày nhận cuộc gọi khi tài khoản hết hạn, hết tiền

Thẻ 200.000 đồng : 25 ngày sử dụng, 15 ngày nhận cuộc gọi khi tài khoản hết hạn, hết tiền

Thẻ 300.000 đồng : 45 ngày sử dụng, 15 ngày nhận cuộc gọi khi tài khoản hết hạn, hết tiền

Thẻ 500.000 đồng : 60 ngày sử dụng, 30 ngày nhận cuộc gọi khi tài khoản hết hạn, hết tiền.

Ghi chú : Các giá trị ghi trên thẻ đă bao gồm thuế VAT

Thẻ SIM VinaCard : Bao gồm 1 số điện thoại cài sẵn và chưa có tài khoản

Hộp Vinakit : Bao gồm 1 thẻ SIM VinaCard đă nạp tài khoản, có thể sử dụng ngay.

Xu hướng trong tương lai sẽ phục vụ khách hàng 1 sản phẩm trọn gói : Hộp VinaPack ( Bao gồm 1 SIM VinaCard đă nạp tài khoản và 1 máy điện thoại di động ).

Đặc biệt :

Khách hàng nhận được sự chăm sóc từ Vinaphone khi điền vào hai phiếu đăng kư khi mua 1 hộp VinaKit.

Khi mua các sản phẩm VinaCard tại các đại lư của Công ty Viễn thông Hà Nội, các đại lư sẽ chịu trách nhiệm bảo hảnh sản phẩm cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng toàn quốc.

Gọi quốc tế.

Dịch vụ nhắn tin ngắn.

Facebook Comments

Dịch vụ SMS

Có 2 cách sử dụng : trực tiếp từ máy ĐTDĐ Vinaphone và gọi qua tổng đài nhắn tin 141

Cước phí :

Miễn phí đăng ký dịch vụ

Từ máy ĐTDĐ Vinaphone đến máy ĐTDĐ Vinaphone: 454 đồng / cuộc

Cước phí cho cuộc gọi tới tổng đài nhắn tin 141 tính như sau :

+ từ máy cố định : 454 đồng / phút

+ từ máy di động : 818 đồng / phút

( mức cước chưa bao gồm thuế VAT ).

Đặc biệt : Nếu thuê bao Vinaphone tắt máy hoặc ra khỏi vùng phủ sóng , ” tin nhắn ” vẫn được lưu lại tổng đài và được chuyển vào máy ngay khi máy di động của bạn hoạt động trở lại.

Facebook Comments

Bảng giá cước di động

GIÁ CƯỚC THÔNG TIN DI ĐỘNG
(Ban hành kèm quyết định số 49 /2003 -QĐ/BBCVT ngày 20/03/2003  )

(Không bao gồm thuế VAT)

Các vùng cước được quy định như sau  :

    • Vùng 1 : Gồm các tỉnh phía Bắc đến Quảng Bình

    • Vùng 3 : Gồm các tỉnh thành : Quảng Trị , Thừa Thiên Huế , Đà Nẵng , Quảng Nam , Quảng Ngãi , Bình Định , Phú Yên, Khánh Hoà , Gia Lai, Kon Tum và Đắc Lắc

    • Vùng 2 :  Các tỉnh thành còn lại ngoài vùng 1 và vùng 3

 

  • Cước dịch vụ :

 

                Cước tiếp mạng  : 545.455 đồng/ thuê bao – lần .

( bao gồm : SIM card, chi phí đấu nối, lắp đặt )

                Cước thuê bao tháng : 109.091 đồng/ thuê bao- tháng

Các trường hợp được giảm cước thuê bao tháng :

                 Thuê bao đăng ký sử dụng một chiều có cước thuê bao là : 72.727 đồng / thuê bao – tháng

Cước thông tin di động :

                Cước thông tin di động thu tối thiểu là 1 phút, phần lẻ của phút tiếp theo tính tròn 1 phút.

                Cước tính đối với thuê bao chủ gọi

                Cước tính theo vị trí di động của thuê bao chủ gọi và vị trí đăng ký của thuê bao bị gọi

                       Di động gọi di động

                       Cố định gọi di động

                       Di động gọi cố định

                                                                             đơn vị tính : đồng/phút

 

Cước thông tin 

Mức cước  

Cước nội vùng

1.636

từ vùng 1 đến vùng 2 , vùng 3 và ngược lại 

2.455

Từ vùng 2 đến  vùng 3 và ngược lại 

2.455

Cước quốc tế

1.636 + IDD

 

* IDD: cước điện thoại đi quốc tế được tính theo bảng giá cước hiện hành của Bộ BCVT.

Giảm cước theo thời gian sử dụng trong ngày  :

– Giảm 30% cước thông tin di động cho các cuộc gọi :

+ Từ  23 giờ ngày hôm trước cho đến 01 giờ sáng ngày hôm sau và từ 05 giờ sáng đến 07 giờ sáng cho tất cả các ngày trong tuần .

+ Từ sau 07 giờ sáng đến trước 23 giờ cho các ngày lễ và chủ nhật .

– Giảm 50% cước thông tin di động cho các cuộc gọi từ sau 01giờ đến trước 05 giờ cho tất cả các ngày trong tuần.

         B.   Phương pháp tính cước thông tin di động trong trường hợp thuê bao chuyển vùng
1.
 Thuê bao chủ gọi chuyển vùng :

Cước được tính từ vị trí di động của thuê bao chủ gọi đến vị trí đăng ký của thuê bao bị gọi.

Giả sử vùng chuyển đến là vùng 1

                                                                                   đơn vị tính  : đồng/phút

 

Thuê bao vùng 2,3 chuyển về vùng 1, gọi thuê bao vùng 1

1.636

thuê bao vùng 2,3 chuyển về vùng 1, gọi thuê bao vùng 2,3

2.455

 

 

  • Cách tính tương tự đối với vùng 2,3

 

2. Thuê bao bị gọi chuyển vùng :

Cước tính theo vị trí đăng ký của thuê bao bị gọi

3.Thuê bao Vinaphone gọi tới mạng di động khác :

Khi thuê bao Vinaphone gọi tới mạng di động khác, cước cuộc gọi được tính từ vị trí di động của thuê bao chủ gọi tới vùng mà thuê bao bị gọi đăng ký        

         C.    Cước đăng ký dịch vụ gia tăng :

 

Tên dịch vụ

Phí đăng ký- có VAT

Phí tháng

Hộp thư thoại

20.000 đồng/ 1 lần

Miễn phí

Dịch vụ nhắn tin ngắn

Miễn phí

Miễn phí

Chờ cuộc gọi

Miễn phí

Miễn phí

Giữ cuộc gọi

Miễn phí

Miễn phí

Chuyển tiếp cuộc gọi

Miễn phí

Miễn phí

Hiển thị số gọi đến

Miễn phí

Miễn phí

Cấm hiển thị số gọi đến

Miễn phí

Miễn phí

Dịch vụ chuyển vùng quốc tế

Miễn phí

Miễn phí

Dịch vụ Data/Fax

15.000 đồng/1lần ( Fax hoặc Data )

20.000 đồng/1lần ( cả 2 dịch vụ )

Miễn phí

 

 

 1. Cách tính cước chuyển tiếp cuộc gọi :

a. Nếu A gọi B chuyển tiếp cuộc gọi cho C

  • A trả cước phí từ A đến B

  • B trả cước phát sinh từ B tới C ( tính như cước cuộc gọi từ B tới C )

b. Chuyển tiếp cuộc gọi vào hộp thư thoại : 1.636 đồng / phút

2. Cách tính cước dịch vụ hộp thư thoại

a. Gọi vào hộp thư thoại để nhắn : Thu cước 1.636 đồng / phút

Kể cả trong trường hợp khi các thuê bao chuyển vùng

Lưu ý :

Khi A thiết lập cuộc gọi tới B ( 091.xxx xx xx ), B chuyển tiếp cuộc gọi vào hộp thư thoại, cước tính như cước cuộc gọi thông thường.

b. Gọi vào hộp thư thoại để nghe tin : thu cước 1.636 đồng/ phút

3. Cách tính cước dịch vụ Fax/ Data :

Tính như một cuộc gọi ĐTDĐ thông thường, theo giá cước hiện hành của TCTY BC-VT VN, theo các vùng cước và thời gian liên lạc.

Có các trường hợp liên lạc sau đây :

Fax / Data di động – Fax / Data di động

Fax / Data di động – Fax / Data cố định

Fax / Data cố định – Fax / Data di động

 

Facebook Comments

Các thủ tục chuyển mạng

Vinaphone chỉ nhận giải quyết chuyển mạng cho chính chủ VMS sang Vinaphone 01 lần với đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau :

Hợp đồng cung cấp dịch vụ của mạng cũ

Phiếu thanh lư hợp đồng

Hoá đơn thanh toán cước cuối cùng

Các giấy tờ cần thiết như thủ tục hoà mạng thuê bao mới

Trả tiền Sim card mới (150.000 đ ) và một khoản tiền lệ phí ( 50.000 đ ). Tổng cộng là 200.000 đồng ( bao gồm thuế VAT ).

Bưu điện Hà Nôi không tiếp nhận các thuê bao ngoài tỉnh, khách hàng trực tiếp liên hệ với Bưu điện tỉnh nơi thường trú để đăng kư sử dụng dịch vụ

Facebook Comments

Các thủ tục hòa mạng Vinaphone

(theo tinh thần công văn CV 555/GCTT ngày 19/2/1998 và CV 774/ĐCHN ngày 7/7/1997)

  Khi làm thủ tục hoà mạng ĐTDĐ Vinaphone, tuỳ đối tượng sử dụng phải đầy đủ các giấy tờ cần thiết như sau :

1. Đối với khách hàng là tư nhân người Việt Nam : Đối với khách hàng là tư nhân người Việt Nam :

        Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Trong trường hợp không có hộ khẩu, phải có giấy xác nhận tạm trú dài hạn do cơ quan công an cấp hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

        Có chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác ( còn thời hạn hiệu lực ).

Trường hợp mất chứng minh thư nhân dân phải có giấy xác nhận của cơ quan công an, có ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

2. Đối với khách hàng là tư nhân người nước ngoài

 Có hộ chiếu còn thời hạn

          Có giấy bảo lãnh của đại sứ quán hay cơ quan đại diện hợp pháp tại Việt Nam

3. Đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, các hợp tác xã :

         Có giấy phép đăng ký kinh doanh ( có thời hạn, có dấu công chứng )

         Có giấy phép thành lập công ty ( còn thời hạn )

         Nếu cần thanh toán uỷ nhiệm thu – nhờ thu qua ngân hàng, phải có giấy xác nhận của ngân hàng.

4. Đối với công ty tư nhân

        Có giấy phép đăng ký kinh doanh

        Có giấy chứng minh thư nhân dân của người ký hợp đồng sử dụng dịch vụ
Tất cả các đối tượng khách hàng nêu trên đều được trả hợp đồng tại nhà. Tuyệt đối không được sử dụng giấy tờ của người khác để đăng ký dịch vụ.

        Nếu chữ ký trong hợp đồng dịch vụ và chữ ký nhận hợp đồng không giống nhau, Bưu điện sẽ yêu cầu chính chủ ra ký lại hợp đồng. Sau 3 ngày khách hàng không ra ký lại, Bưu điện sẽ tạm ngừng dịch vụ để yêu cầu khách hàng hoàn tất thủ tục.

5. Đối với các cơ quan , doanh nghiệp nhà nước :

        Có giấy giới thiệu và giấy chứng minh thư nhân dân của người đi làm thủ tục hợp đồng.

        Khách hàng trong đối tượng được giảm cước thuê bao tháng phải đăng ký thanh toán bằng tài khoản qua kho bạc nhà nước.

6. Đối với các cơ quan ngoại giao, các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

        Có công văn yêu cầu cung cấp dịch vụ

        Có giấy phép hoạt động, giấy phép đặt văn phòng tại Hà Nội do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

Facebook Comments

Quà tặng từ trái tim làm tôi phát điên

Tôi đã gọi hàng chục cú điện thoại đến số 80114444, nhấn phím 1, rồi phím 2 nhưng không hề thấy ai nhấc máy.

8011.jpgQuà tặng từ trái tim làm tôi phát điên 

ICTnews – Tôi đã gọi hàng chục cú điện thoại đến số 80114444, nhấn phím 1, rồi phím 2 nhưng không hề thấy ai nhấc máy. 

fpt-logo.jpgNgày mai (02/02/2009) là sinh nhật bạn tôi. Tôi muốn tặng bạn một bài hát mà không thể nào được toại nguyện. Tôi đã gọi hàng chục cú điện thoại đến số 80114444, nhấn phím 1, rồi phím 2 nhưng không hề thấy ai nhấc máy.

Hôm qua tôi gọi, hôm nay cũng gọi. Tôi cũng không hiểu là các bạn có quá nhiều khách hàng đến mức “thừa mứa” không muốn chăm sóc nữa hay là do nhân viên của các bạn mải buôn dưa lê hay là do tôi thao tác sai? Thực sự là tôi cảm thấy nản và tức giận vô cùng. Nếu tổng đài này không còn hoạt động thì cũng nên thông báo cho khách hàng biết chứ!

Nguồn: http://mangvn.org/Chuyen-cong-nghe/Qua-tang-tu-trai-tim-lam-toi-phat-dien-1282.html

 

Facebook Comments

Tư vấn 1088

Đất nước bước vào hội nhập, thị trường hàng hoá trở lên sôi động, trăm người bán, vạn người mua khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang trước khi đi mua hàng. Vì vậy, gọi 1080 tham khảo thông tin sản phẩm là cách tốt nhất để lựa chọn được 1 sản phẩm, dịch vụ ưng ý.

Địa chỉ tư vấn tin cậy của khách hàng

Muốn mua sản phẩm gì gọi 1080, muốn sử dụng dịch vụ gì hỏi 1080, không chỉ là thói quen của người Hà Nội lâu nay, 1080 đã trở thành địa chỉ tư vấn tin cậy của khách hàng trên toàn quốc, thậm chí cả khách nước ngoài.

Chị Hà, công tác tại một văn phòng đại diện Anh quốc có trụ sở tại Hà Nội cho biết: “Công việc của mình ở văn phòng rất bận, mình không có thời gian để tìm hiểu thông tin thị trường, gần như muốn mua thứ gì mình đều gọi đến 1080 để hỏi, từ tivi, điều hoà, đến những dịch vụ phục vụ trong cuộc sống như mua vé tàu, vé máy bay đi du lịch hoặc tìm người giúp việc, tìm trường mầm non cho con vv… mình đều tin tưởng sự chỉ dẫn của 1080”.

Một công ty tại Quảng Ninh có ngành nghề tổ chức biểu diễn thường xuyên gọi 1080 Hà Nội để lấy địa chỉ thuê vệ sĩ cho các chương trình biểu diễn, thời gian qua đã gần như giao hẳn cho 1080 nhiệm vụ chọn vệ sĩ. Anh Thứ Giám đốc tâm sự “Khi có chương trình biểu diễn ở tỉnh nào, chúng tôi đều phải thuê vệ sĩ bảo vệ cho buổi biểu diễn thành công, tôi thường thuê vệ sĩ qua 04.1080”.

Không chỉ có vậy, có thể nói tất cả các loại sản phẩm dịch vụ trên thị trường phục vụ thiết thực đời sống nhân dân đều có mặt trên hệ thống cung cấp thông tin của Trung tâm Giải đáp thông tin 1080 Hà Nội. Có đến tận nơi mới biết, kho dữ liệu cửa hàng của Trung tâm phải đến hàng vạn số điện thoại, địa chỉ công ty, cửa hàng với đủ loại ngành nghề. Khi khách hàng gọi đến hỏi 1 dịch vụ hay 1 sản phẩm nào đó, điện thoại viên sẽ lập tức vào file cửa hàng đề tra cứu cho khách. Nhưng để chỉ dẫn cửa hàng nào trước tiên, sau đó đến cửa hàng nào đó lại thuộc về dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp của 1080.

Sự kết hợp lợi cả đôi đàng

Hỗ trợ Doanh nghiệp bao gồm 2 dịch vụ: Quảng cáo qua 1080 và Đăng ký danh bạ doanh nghiệp 1080. Đây là sự kết hợp giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ với 1080. Khi hợp tác với 1080, doanh nghiệp sẽ được chỉ dẫn điện thoại, địa chỉ, các thông tin sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng qua tổng đài 1080.

Các doanh nghiệp đăng ký dịch vụ quảng cáo qua 1080 sẽ được ký hiệu các dấu sao “*”, tham gia Đăng ký danh bạ 1080 sẽ có ký hiệu là các dấu thăng “#” trên file cửa hàng để phân biệt với các doanh nghiệp không tham gia dịch vụ.

Để có được “dấu *” trong file cửa hàng 1080 cũng không phải dễ. Rất nhiều doanh nghiệp muốn quảng cáo nhưng mỗi ngành nghề 1080 chỉ nhận 8 địa chỉ, theo thứ tự từ 1 sao đến 3 sao. Địa chỉ quảng cáo 3 sao được ưu tiên giới thiệu trước nhận 1 doanh nghiệp, sau đó lần lượt đến địa chỉ 2 sao nhận 2 doanh nghiệp và sau cùng là 1 sao nhận 3 doanh nghiệp. Giá quảng cáo ở đây vẫn mang tính chất hỗ trợ so với giá quảng cáo hiện hành trên một số phương tiện thông tin đại chúng khác. Địa chỉ 3 sao: 500.000đ/tháng, 2 sao:300.000đ/tháng, 1 sao: 200.000đ/tháng. Giá có thể nói là rẻ, nhưng hiệu quả đối với một số ngành nghề thì không thể tưởng tượng nổi. Anh Tú có Công ty diệt mối quảng cáo 3 sao cho biết: “Từ khi anh ký hợp đồng quảng cáo qua 1080 đến nay (7 năm), lượng khách 1080 giới thiệu đến công ty chiếm đến 3/4”.

“Có thể nói sự hợp tác giữa ngành bưu chính viễn thông và công ty của chúng tôi trong thời gian là sự hợp tác rất hữu hiệu, 15 năm tốn tại và phát triển 10 năm liền chúng tôi đạt danh hiệu Văn phòng loại 1 khu vực miền Bắc của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tổng đài, qua 1080 khách hàng biết đến thương hiệu, hình ảnh, vị trí của phòng vé 112A Hai Bà Trưng” Chị Châu – Trưởng phòng vé 112A Hai Bà Trưng tâm sự. Chị Châu tham gia dịch vụ quảng cáo qua 1080 ngay từ khi dịch vụ mới khai trương, năm 1998.

Đăng ký danh bạ doanh nghiệp 1080 với ký hiệu “dấu #” là dịch vụ mới khai trương năm 2006. Chỉ với 1.000 đồng/ngày, dịch vụ “Đăng ký danh bạ doanh nghiệp 1080” rất phù hợp với chức năng tiếp thị, mở rộng kênh thông tin sản phẩm tới khách hàng. Qua tổng đài 1080, các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ sẽ được giới thiệu những thông tin chi tiết về doanh nghiệp 24/24h. Nói về vấn đề này anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Tân Kinh Bắc, một công ty kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí tại 1E Cát Linh cho biết: Tôi có người quen giới thiệu đăng ký qua 1080, tôi thấy chỉ bỏ ra có 365.000đ/năm mà được 1080 giới thiệu khách cho thì tốt quá. Từ khi ký hợp đồng với 1080 khách đặt hàng đông hẳn, tôi đã giới thiệu dịch vụ này cho các bạn bè của tôi”.

Các đơn vị muốn tham gia dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp của 1080 bắt buộc phải là địa chỉ làm ăn uy tín, chất lượng, có giấy đăng ký kinh doanh phù hợp. Sau khi bộ phận quảng cáo 1080 đến khảo sát, kiểm tra kỹ lưỡng sẽ ký hợp đồng. Chính vì vậy, những cửa hàng 1080 chỉ dẫn chính là địa chỉ tin cậy, khi đến đây mua hàng hoặc sử dụng sản phẩm khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.

Có thể nói, dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp của Trung tâm Giải đáp thông tin 108 – Bưu điện TP Hà Nội chính là cây cầu nối doanh nghiệp với khách hàng. Sự kết hợp này đã mang lại lợi ích cho cả 3 bên: Doanh nghiệp – 1080 – Khách hàng.

Nguồn: https://m.nhonmy.com/tu-van-1088.nmc

Facebook Comments

Quà tặng từ trái tim – 8011 4444 – thay lời muốn nói

Dù không gian có phân cách chúng ta, dù thời gian có trôi đi mỗi ngày, nhưng những lời chúc tốt đẹp sẽ luôn lưu lại trong trái tim của mỗi người…

Đó là món quà mà hộp thư “Quà tặng từ Trái Tim” – 8011 4444 muốn gửi tặng các bạn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ngày Phụ nữ Việt Nam là dịp để bạn bày tỏ tình cảm qua những cử chỉ đẹp như: gửi bưu thiếp, tặng hoa, tặng quà và những lời chúc tốt đẹp nhất Đã nhiều năm qua, Hộp thư 8011 4444 là nhịp cầu thân quen, giúp bạn gửi gắm tình cảm tới bè bạn và người thân yêu qua một ca khúc hay, một câu chuyện thú vị, một câu danh ngôn sâu sắc và đầy ý nghĩa…

Nhằm tăng thêm hương vị cảm xúc cho tình cảm của bạn “Quà tặng từ Trái Tim – 8011 4444”đã dành thêm phần quà hấp dẫn cho bạn. Đó chính là những lời thổ lộ chân thành sâu sắc, lời chúc sâu lắng, những câu nói ngọt ngào gửi tới người phụ nữ thương yêu của bạn.

Với cách sử dụng đơn giản, kết nối nhanh gọn, chỉ cần gọi vào số 8011 4444, thực hiện các thao tác theo hướng dẫn trên hệ thống, bạn sẽ bày tỏ được những điều mong muốn thầm kín nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch hội liên hiệp PNVN đọc lời chúc mừng gửi chị em.

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2009, để bày tỏ lòng tri ân với khách hàng, nhằm tôn vinh phái đẹp, Tổng đài 1080 Hà Nội thuộc Công ty Dịch vụ Viễn thông Hà Nội – VNPT Hà Nội dành tặng 5 000 “Quà tặng từ Trái Tim” gửi tới các chị em sinh nhật đúng vào ngày 20/10.

Chương trình áp dụng trên toàn quốc với quà tặng là lời chúc của bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ca khúc tôn vinh Phụ nữ Việt Nam nhân ngày đặc biệt này.

Để nhận món quà đầy ý nghĩa này, xin mời chị em gọi (04)1080, đăng ký địa chỉ và số điện thoại để nhận “Quà tặng từ Trái Tim” của Tổng đài 1080 Hà Nội vào đúng ngày 20/10.

Quà tặng từ Trái Tim – 8011 4444 – Thay ngày lời muốn nói!

Nguồn: http://dantri.com.vn/su-kien/hai-ra-tien-nho-nghe-ban-tinh-trung-1255921436.htm

Facebook Comments

Gửi lời chúc tết qua Quà tặng từ Trái Tim 8011 4444

Nhân dịp tết đến, xuân về, có nhiều cách thể hiện tình cảm, sự tri ân với người thân, bạn bè và đối tác. Một cách để bày tỏ lòng mình và mang niềm vui đến cho mọi người đó là sử dụng dịch vụ Quà tặng từ Trái Tim 8011 4444 của Trung tâm 108 Hà Nội.

Qua 8011 4444 một lời chúc ý nghĩa vào thời khắc thiêng liêng cùng 1 ca khúc chúc mừng năm mới sẽ mang đến cho người nhận sự ngạc nhiên thú vị.
Có 2 cách để gửi quà tặng. Cách thứ nhất là gửi trực tiếp, bạn có thể tự chọn bài hát và đọc trực tiếp lời chúc, sau đó tự thao tác bằng cách bấm số 8011 4444.
Cách thứ hai là gửi tự động. Bằng cách này, Quà tặng từ Trái Tim sẽ thay mặt chủ doanh nghiệp gửi quà tặng đến khách hàng và đối tác trên toàn quốc. Lời chúc của chủ doanh nghiệp sẽ được Trung tâm 108 thu âm, bài hát do doanh nghiệp tự chọn, Quà tặng từ Trái Tim sẽ gửi đến khách hàng mà doanh nghiệp yêu cầu theo đúng thời gian và số điện thoại cần tặng. Ưu điểm của cách này là khách hàng không cần có điện thoại, không mất thời gian thao tác mà vẫn có thể gửi quà tặng đến nhiều người, nhiều số điện thoại cùng 1 thời điểm. Dịch vụ rất phù hợp với các doanh nghiệp trong việc chăm sóc khách hàng, thông qua sự kết nối này doanh nghiệp có thể gửi quà tặng cho đông đảo đối tác và nhân viên.
Gửi tới khách hàng những lời chúc chân thành cùng những bản nhạc sôi động nhân dịp năm mới, Quà tặng từ Trái Tim chính là địa chỉ tin cậy doanh nghiệp có thể sử dụng để thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.
Với chi phí thấp, hình thức mới lạ, tiện ích, lãng mạn, Quà tặng từ Trái Tim sẽ là cầu nối đem lại hiệu quả cao, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa doanh nghiệp với khách hàng và đối tác.
Chi tiết khách hàng có thể liên hệ tại 811 Đường Giải Phóng, 75 Đinh Tiên Hoàng và gọi 1080, 04.38336445(giờ hành chính).

Nguồn: http://hanoi.vnpt.vn/web/1113-G%E1%BB%ADi-l%E1%BB%9Di-ch%C3%BAc-t%E1%BA%BFt-qua-Qu%C3%A0-t%E1%BA%B7ng-t%E1%BB%AB-Tr%C3%A1i-Tim-8011-4444-.html

Facebook Comments