VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác ORANGE (THUY SY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác ORANGE (Thuỵ Sỹ) ngày khai thác: 28/10/02

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo 10 giây đầu tiên và block 1 giây tiếp theo

+ Tính cước theo đồng FRANCS thuỵ sỹ (CHF), 1 CHF khoảng 10.663 đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT đối với các thuê bao chuyển vùng

+ Chỉ tính cước gọi đi

+ Các cuộc gọi trong nước:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 0,88 CHF/phút

Giờ rỗi: các giờ còn lại: 3,08 CHF/phút

+ Các dịch vụ khác:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 0,31 CHF/phút

nhận tin miễn phí

Dịch vụ Chăm sóc khách hàng:

Trong nước (0800 700 700): Miễn phí

Từ nước ngoài + 41 78 700 700: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn : Số khẩn quốc tế (112): Miễn phí

Cảnh sát: 117, cứu hoả: 118, xã hội 143, cứu thương 144: Miễn phí

Thông tin vùng: ( số 1600 ): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thời gian (số 161): 0,5 CHF/cuộc

Thời tiết (số 162): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thông tin giao thông (số 163): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Kết quả thể thao (số 164): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thông tin về tuyết (số 187): 0,5 CHF/cuộc

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MOBISTAR (BELGIUM)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MOBISTAR (Bỉ) từ ngày 22/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ Không tính cước các cuộc gọi dưới 3 giây

+ Tính cước theo đồng EURO: 1 EURO khoảng 14.989 đồng VN

+ Tính cước theo block 1 phút

+ Chỉ tính cước gọi đi

+ Không áp dụng thuế VAT

+ WEBSITE: WWW.mobistar.be

+ Mã mạng: Belmo, Bel 10, M*, Mobistar

+ Ngày lễ của Bỉ: 1/1, 16/4, 1/5, 24/5, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 25/12

+ Các cuộc gọi trong nước:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 0,4958 EURO/phút

Giờ rỗi (19h-7h từ T2 đến T6, toàn bộ các ngày T7, CN và ngày lễ:

0,2727 EURO/phút

+ Các cuộc quốc tế từ Bỉ về VN:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 2,4437 EURO/phút

Giờ rỗi (19h-7h từ T2 đến T6, toàn bộ các ngày T7, CN và ngày lễ:

2,2598 EURO/phút

+ Các dịch vụ GTGT:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 0,1239 EURO/bản tin

nhận tin miễn phí

Dịch vụ GSM Data, GSM FAX: cước thoại

Gọi khẩn (112): Miễn phí

Gọi khẩn khác (cứu hoả-100, cảnh sát-101, cứu thương-100): Miễn phí

Gọi đến số nhắn tin (VD 018, 045, 049, 072, 073, 0452, 0453, 0455, 0458, 0459, tổng cộng có 9 số: Giờ bận: 0,4113 EURO/phút,

giờ rỗi: 0,3037 EURO/phút

Dịch vụ danh bạ trong nước + Info line (cung cấp các thông tin về taxi, thuê ôtô, chuyến tàu, khách sạn, giao thông, thời tiết, tỷ giá chứng khoán (số 5600) : 0,9916 EURO/phút

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM trong nước (số 5000) : Miễn phí

Từ PSTN trong nước (0800/95 951) : Miễn phí

Từ quốc tế (+32 495 95 95 00) : Miễn phí

Thông tin du lịch: (số 5050) : 0,9916 EURO/phút

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác CELCOM (MALAYSIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác CELCOM(Malaysia) từ ngày 11/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ áp dụng thuế dịch vụ 5%

+ Tính cước theo đồng Ringgit (Malaysia), 1 Ringgit khoảng 4032 đồng VN

Mã mạng 502-19

+ Các cuộc gọi trong nước:

Nội vùng: 0,115 RM/block 10 giây

Cận vùng: 0,115 RM/block 7,5 giây

Cách vùng: 0,115/block 4 giây

Gọi tới Singapor từ Sabah và Sarawak: 0,115 RM/block 2 giây

+ Các cuộc gọi về VN (tính cước theo block 6 giây)

Giờ bận: 7,763 RM/phút

Giờ rỗi (21h-7h từ T2 đến T7, 18h-7h từ T7 đến T2): 6,9RM/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 1,15 RM/bản tin; nhận tin miễn phí

Dịch vụ khẩn: Miễn phí, từ GSM: 112, không phải GSM: 994/999

Dịch vụ giải đáp danh bạ trong nước (103): 0,3 RM/cuộc

+ WEBSITE: WWW.ben.nl

+ Mã mạng: 20416, NL-16, Ben-NL

2- Các cuộc gọi trong nước:

+ Giờ bận (8h-20h từ T2 đến T6) : 0,45 EURO/phút

+ Giờ rỗi (20h-8h từ T2-T6,toàn bộ các ngày nghỉ cuối tuần:0,34 EURO/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN: 1,59 EURO/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ Số điện thoại

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS

Gửi tin: 0,27 EURO/bản tin, nhận tin: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn: cứu hoả, công an, cứu thương: 112

Công an (không khẩn) : 09008844

Truy nhập INTERNET : 0624949090

Dịch vụ truy nhập danh bạ trong nước: 09008008

Dịch vụ danh bạ quốc tế: 09008418

Dịch vụ khách hàng : 0624000222

Thông tin giao thông : 09006622

Thông tin vận tải công cộng: 09009292

Dự báo thời tiết: 09008003

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM : 08007111

Từ PSTN : 0624000222

Từ quốc tế: +31624000222

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác BEN (HALAN)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác BEN (Hà Lan) từ ngày 09/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo block 60 giây

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng EURO. 1 EURO khoảng 14.969đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT đối với các thuê bao chuyển vùng

+ WEBSITE: WWW.ben.nl

+ Mã mạng: 20416, NL-16, Ben-NL

2- Các cuộc gọi trong nước:

+ Giờ bận (8h-20h từ T2 đến T6) : 0,45 EURO/phút

+ Giờ rỗi (20h-8h từ T2-T6,toàn bộ các ngày nghỉ cuối tuần:0,34 EURO/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN: 1,59 EURO/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ Số điện thoại

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS

Gửi tin: 0,27 EURO/bản tin, nhận tin: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn: cứu hoả, công an, cứu thương: 112

Công an (không khẩn) : 09008844

Truy nhập INTERNET : 0624949090

Dịch vụ truy nhập danh bạ trong nước: 09008008

Dịch vụ danh bạ quốc tế: 09008418

Dịch vụ khách hàng : 0624000222

Thông tin giao thông : 09006622

Thông tin vận tải công cộng: 09009292

Dự báo thời tiết: 09008003

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM : 08007111

Từ PSTN : 0624000222

Từ quốc tế: +31624000222

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MOBITEL (SLOVENIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MOBITEL (SLOVENIA) từ ngày 10/9/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Các cuộc gọi được tính theo block 30 giây

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng Tolar của Slovenia (SIT)

1 SIT khoảng 69 đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT với các thuê bao chuyển vùng quốc tế

+ WEB site: www.mobitel.si

+ Mã mạng: 293-41 SI GSM

+ Các cuộc gọi trong nước: 100 SIT/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN:

. Giờ bận: (7h00-19h từ T2-T7): 640 SIT/phút

. Giờ rỗi: (19h-7h từ T2-T7, cả ngày CN và ngày lễ): 515 SIT/phút

+ Các dịch vụ:

. Dịch vụ nhắn tin ngắn : Gửi tin 30 SIT/bản tin, nhận tin Miễn phí

. Các cuộc gọi khẩn (112) : Miễn phí

. Các số điện thoại khẩn khác: Miễn phí

Công an (113), Cứu hoả (112), Cứu thương

. Các số dịch vụ khách hàng khác: Miễn phí

Bản tin giao thông: 050 646464, Thông tin giao thông 050 656565

. Các số dịch vụ khách hàng GSM : Miễn phí

TTâm khách hàng: 031 041 700 700

Dịch vụ giải đáp danh bạ: 031 041 700 701

Lỗi mạng : 031 041 700 709

. AMZS (trợ giúp trên đường) (1987) : 117,64 SIT/cuộc

. Dịch vụ giải đáp danh bạ (1188) : 117,64 SIT/cuộc

. Các số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM (trong nước) 041 700 700

Từ PSTN (trong nước) 01 47 22 255 hoặc 031/041 700 700

Từ quốc tế +386 41 700 700

Các cuộc gọi thực hiện từ mạng GSM Mobitel tới số 031/041 700 700 và 031/041 700 707 là miễn phí

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác WATANYIA TELECOM (KUWAIT)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác Watanyia telecom (Kuwait) từ ngày 16/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/6/2002

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng Dinar Kuwait(KD),1 KD khoảng 313đVN

+ Cước airtime: Tính cước theo phút đầu tiên và block 20 giây tiếp theo

+ Cước quốc tế: Tính cước theo block 6 giây

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Mã mạng 419-03

2. Cước airtime, Fax, data

(áp dụng đối với gọi đi và nhận cuộc gọi): 0,04KD/phút

3. Cước quốc tế gọi từ KUWAIT về VN

+ Cước IDD (đã bao gồm phụ thu):

. Giờ bận: Từ 7h00-13h, 16h-23h hàng ngày : 1,012 KD/phút

. Giờ rỗi: Các giờ còn lại, toàn bộ ngày thứ 6, ngày lễ): 0,012 KD/phút

+ Các dịch vụ khác:

. Nhắn tin SMS: Gửi tin: 0,020 KD/bản tin, nhận tin: Miễn phí

. Các dịch vụ khác:

Mã tắt: 1415 (lá số tử vi) : 0,1 KD/phút

1418 (tin tức AFP) : 0,17 “

1420 (tặng bài hát): 0,17 “

1422 (Karaoke) : 0,15 “

1427 (chuyện hài) : 0,1 “

1455 (TV tương lai): 0,17 “

1477 (Chiếc hộp kỳ diệu 5 triệu): 0,4 KD/phút

1424 (dịch vụ thơ ca): 0,1 KD/phút

. Dịch vụ gọi khẩn: Miễn phí

– Các cuộc gọi khẩn: 777, 112

– Dịch vụ danh bạ (trong nước) : 101

– Dịch vụ danh bạ (quốc tế) : 022

. Các số chăm sóc khách hàng : Trong nước 121, quốc tế +965 6300121

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác TELSIM (THO NHI KY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác TELSIM (THO NHI KY) từ ngày 7/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD Mỹ, 1 USD khoảng 15.290đ VN

+ áp dụng thuế VAT: 18%

+ Thuế thông tin đặc biệt SCT: 25%

+ Các cuộc gọi trong nước: Tính cước theo block 6 giây

+ Các cuộc gọi trong nước đã bao gồm thuế VAT và SCT

+ Tính cước theo block 1,4 giây

+ Cước IDD = 3,1427$/phút

2. Các dịch vụ:

+ Nhắn tin ngắn SMS Gửi tin: 0,1388 $/bản tin

+ Nhận tin:Miễn phí

+ Các cuộc gọi khẩn 112

+ Các cuộc gọi khẩn khác: Cảnh sát 155, cứu hoả 110, cứu thương 156

+ Giải đáp danh bạ trong nước (118): Tinh cước airtime

+ Số chăm sóc khách hàng

Từ GSM/PSTN: 0212 448 7575

Từ quốc tế: +90 212 448 7575

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác INDOSAT (INDONESIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác INDOSAT (INDONESIA) từ ngày 10/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Gọi đi trong nước: Tính theo phút đầu +block 15 giây tiếp theo

+ Nhận cuộc gọi trong nước: Tính cước theo block 60 giây

+ Gọi quốc tế: Tính theo phút đầu +block 6 giây tiếp theo

+ áp dụng thuế VAT 10%

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD Mỹ, 1 USD khoảng 15.290đ VN

2- Gọi trong nước: Đã bao gồm thuế VAT

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 0,47 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 0,35 USD/phút

– Nhận cuộc gọi: đã bao gồm thuế VAT

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 0,24 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 0,18 USD/phút

– Các cuộc gọi quốc tế từ INDONESIA về VN:

+ Mã quay Qtế: 011

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 2,05 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 1,54 USD/phút

– Các dịch vụ:

+ cước nhắn tin SMS: Gửi tin nhắn 0,077 USD/bản tin, nhận tin miễn phí

+ các cuộc gọi khẩn 112:

+ Dịch vụ khách hàng: GSM: 300; từ PSTN: 62-21-398 55888

– WEBSITE: WWW.indosat-m3.com

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác AT&T; (MY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác AT & T (MY) từ ngày 25/7/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo block 60 giây

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Không áp dụng các loại thuế

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD, 1 USD khoảng 15.290đ VN

1- Cước thoại, CSD (số liệu chuyển mạch kênh) và cước SMS:

+ Cước Airtime: 0,99 $/phút(áp dụng cho gọi đi và nhận cuộc gọi)

+ Cước CSD: 0,99 $/phút

+ Nhắn tin ngắn:

Gửi tin: 0,3 USD/bản tin

Nhận tin: Miễn phí

+ Các cuộc gọi quốc tế từ Mỹ về VN: Mã QTế: 011, cước quốc tế 1,2 $/phút

+ Các cuộc gọi miễn phí: Dịch vụ khẩn: cảnh sát, cứu hoả, cứu thương: 911

Dịch vụ khách hàng: 611

+ Trợ giúp danh bạ: 411 hoặc 555-1212: 0,99 $/phút + 0,99$/cuộc

+ Số chăm sóc khách hàng: Từ GSM: 611

Từ PSTN +1 425 288 1822

WEB site: WWW.attwireless.com/mobileinternet

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác NEXTEL (MY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác NEXTEL (MY) từ ngày 16/7/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/08/00

+ Tính cước theo phút đầu và block 1 giây tiếp theo

+ Tính cước Airtime cho tất cả các cuộc gọi, trừ các cuộc gọi sau:

Các cuộc gọi gián đoạn do lỗi của mạng

Các cuộc gọi khẩn.

Các số liên lạc chăm sóc khách hàng 1-201-531-5202 (trong nước)

+ Tính cước Airtime và không cos bất cứ lệ phí nào cho các cuộc gọi sau:

Điện thoại miễn phí 1-800-; 1-877-; 1-888- số điện thoại

+ Tất cả các mức cước đã bao gồm cước PSTN

+ Cuộc gọi được bên nhận cuộc gọi trả lời bao gồm các cuộc gọi được một

thiết bị trả lời thay bên nhận điện thoại. Không tính cước các cuộc gọi không đến hoặc máy bận, các cuộc gọi không thành công hoặc các thông báo hệ thống

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi:

Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng USD Mỹ, 1 USD mỹ khoảng 15.290đ VN

+ Không áp dụng thuế của Mỹ cho các thuê bao chuyển vùng quốc tế

2. Cước gọi trong nước:

+ Gọi đi từ máy di động : cước 0,5 USD/phút

+ ” (phí đường dài và cước Airtime : 0,25 USD/phút

+ Nhận cuộc gọi : 0,5 USD/phút

3. Cước quốc tế gọi từ Mỹ về VN: 1,65 $/phút (mã quay quốc tế: 011)

4. Các dịch vụ gia tăng:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: Gửi tin 0,1 $/bản tin, nhận tin :Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn: Từ cố định và di động: số 911, từ di động 112:Miễn phí

Điện thoại miễn phí: (1-800, 888, 877-số ĐT): Tính cước Airtime

Trợ giúp danh bạ tiên tiến (411): Cước Airtime + 0,85$/cuộc

Trợ giúp danh bạ quốc tế: Không áp dụng

Các cuộc gọi có khai thác viên trợ giúp: Cước Airtime + 0,85 USD/cuộc

Số liên lạc chăm sóc khách hàng (1-201-531-5202): Miễn phí