VINAPHONE chuyển vùng- (ITALIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

Theo QĐ 2795/QL_KTNV/Cty DVVT ký ngày 9/10/2001 có hiệu lực từ 12/10/2001

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng Lia Italia

+ Các mức cước dưới đây tính cho một phút cuộc gọi

+ Thời gian tính cước: Tính theo cước từng phút, phần lẻ chưa đến phút được làm tròn thành 1 phút. Không có giờ giảm cước.

+ Phụ thu mạng khách: 15%

+ Cước gọi từ VN – Italia = cước định tuyến cuộc gọi = cước QT gọi từ VN – Italia theo bảng cước hiện hành = 1800đ + Cước gọi từ VN đi Italia.

+ Cước gọi từ Italia – VN: 5500 lia/phút

+ Cước gọi trong nước Italia: 800 lia/phút

Facebook Comments