VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác BELGACOM MOBILE (BI)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác BELGACOM MOBILE (Bỉ) từ ngày 20/11/00)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/11/1999

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng BEF (1 BEF khoảng 330VNĐ)

+ Các cuộc gọi tính theo Block 1 giây

+ Không áp dụng thuế VAT

2- Cước Di động trong nước

GIờ bận 07.00-20.00 từ T2->T6 : 28,51 BEF/phút

Giờ Rỗi:20h-7h T2->T6, cả ngày T7+CN+Lễ: 11,1 BEF/phút

3- Các cuộc gọi quốc tế từ Bỉ tới VN

GIờ bận 07.00-20.00 từ T2->T6 : 98,58 BEF/phút

Giờ Rỗi:20h-7h T2->T6, cả ngày T7+CN+Lễ: 91,16 BEF/phút

4- Các dịch vụ khác:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS:

Gửi tin : 6 BEF/bản tin

Nhận tin: Miễn phí

Đối với thuê bao VINAPHONE nhận tin ở Bỉ tính cước nhận tin ngắn ở nước ngoài là 0,25 USD/bản tin)

Các cuộc gọi khẩn: Miễn phí

Các cuộc gọi tới số 0800xxxxx: miễn phí

Các cuộc gọi giải đáp danh bạ quốc tế (01304: tiếng Pháp; 01204: Tiếng

Hà Lan; 01407: Tiếng Đức): 73 BEF/phút đầu, phút sau tính như cước airtime

Các cuộc gọi giải đáp danh bạ trong nước:(01304: tiếng Pháp; 01204:

Tiếng Hà Lan; 01407: Tiếng Đức): 28,92 BEF/phút đầu, phút sau tính như cước airtime

Số chăm sóc khách hàng:

Gọi từ trong nước:

Từ GSM: 1212 (Tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Đức)

1312 (Tiếng Pháp)

Từ PSTN: 0800 1 52 10 (tiếng Hà Lan)

0800 1 52 11 (Tiếng Pháp)

0800 1 52 12 (Tiếng Anh và Ddức)

Gọi từ quốc tế: +32 2 205 49 12

Facebook Comments