Home TIN TỨC VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác BEN (HALAN)