VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác BHARTI CELLULAR (INDIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác BHARTI CELLULAR (Âsn độ) từ ngày 10/6/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/10/01

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng Rupi (ấn độ)

tỷ giá tham khảo 1 rupi khoảng 313đ VN

+ Không áp dụng thuế VAT hoặc các thuế khác. Tuy nhiên, thuế dịch vụ 5%

được áp dụng cho tổng số tiền sử dụng (cước airtime+cước PSTN+phụ thu)

+ Tính cước theo BLOCK 1 phút đối với cước airtime và block 1 phút đối

với cước cố định

+ Tất cả các cuộc gọi(gọi đi và nhận cuộc gọi) được tính cước airtime.VD:

Các cuộc gọi Qtế = cước airtime + cước IDD

Các cuộc gọi trong nước = cước airtime + (cước landline)

Nhận cuộc gọi = cước airtime

+ Cước bắt đầu được tính khi bên nhận cuộc gọi trả lời hoặc có 1 thiết bị

trả lời thay bên nhận cuộc gọi

+ Cước airtime: Bao gồm cả phụ thu: 28,75 Rs/phút

+ Cước gọi đi trong nước = cước airtime + cước landline

Cước landline =1,39 Rs/phút (đã bao gồm phụ thu)

+ Cước Quốc tế gọi từ ấn độ về VN = cước airtime + cước IDD

Cước IDD đã bao gồm phụ thu:

Giờ bận tính cước theo block 3 giây (từ 8h-19h từ T2->T7): 27/6 Rs/phút

Giờ rỗi tính theo block 2,6 giây(các giòư còn lại, toàn bộ Cn và lễ:

28/84Rs/phút

+ Các dịch vụ khác:

Nhắn tin SMS: Gửi tin: 10 Rs/bản tin, nhận tin: Miễn phí

các cuộc gọi khẩn miễn phí

Các số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM trong nước +91 98 10012345

Từ PSTN trong nước +91 11 6810299

Từ quốc tế +91 9810119000

Facebook Comments