Home TIN TỨC VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác CABLE & WIRELESS(HONGKONG)