VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác CHINA UNICOM (TRUNG QUOC)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác CHINA UNICOM (Trung Quốc) từ ngày 30/4/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước các cuộc gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Các cuộc gọi trong nước và nội vùng tính cước AIRTIME

+ Các cuộc gọi quốc tế tính cước AIRTIME + cước IDD

+ Nhận cuộc gọi tính cước AIRTIME

+ Dịch vụ FAX,data tính cước như dịch vụ thoại

+ Phụ thu 15%

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng RMB khoảng 1800 VNĐ

+ Các mức cước ở đây chưa bao gồm phụ thu

2- Bảng cước của CHINA UNICOM

+ Cước Air-time: tính theo block 1 phút: 2,50 RMB/phút

+ Dịch vụ thoại:

Các cuộc gọi khẩn(110, 119,120,122) và dịch vụ chăm sóc khách hàng (1001): Miễn phí

+ Các cuộc gọi Qtế từ Trung Quốc về VN

– Mã truy nhập quốc tế: + hoặc 00

Các cuộc gọi quốc tế được tính theo block 6 giây: 0,8 RMB/block 6 giây

– Mã truy nhập quốc tế: 19300

Các cuộc gọi quốc tế được tính theo block 6 giây: 0,8 RMB/block 6 giây

– Mã truy nhập quốc tế sử dụng công nghệ IP: 1791100

Các cuộc gọi quốc tế được tính theo block 6 giây: 0,8 RMB/block 6 giây

+ Số chăm sóc khách hàng : 1001/+86 13001101818

– Cứu hoả 119, Cảnh sát 110, Cứu thương 120, tai nạn giao thông 122,

danh bạ 114

Facebook Comments