VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác EUROTEL PRAHA (CH SEC)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác EUROTEL PRAHA (CH Séc) từ ngày 09/05/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng CZK (CZech Crowns)

tỷ giá tham khảo 1 CZK khoảng 428đ VN

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước theo BLOCK 1 phút

+ Chỉ tính cước gọi đi

** Cước airtime:

Gọi trong mạng EUROTEL Praha: 6 CZK/phút

Gọi tới mạng di động khác: 18 CZK/phút

Gọi tới mạng cố định PSTN: 18 CZK/phút

** Cước gọi quốc tế từ Séc về VN: 80 CZK/phút

** Dịch vụ FAX, data: Tính như cước dịch vụ thoại

** Cước các dịch vụ khác:

+ Dịch vụ danh bạ, thông tin:

Cước thiết lập cuộc gọi + cước gọi đến khai thác viên:

9 CZK/cuộc + 18 CZK/phút

+ Kết nối trực tiếp tới số điện thoại yêu cầu:

Cước thiết lập cuộc gọi + cước gọi đến khai thác viên + Kết nối:

9 CZK/cuộc + 18 CZK/phút + 18 CZK/phút

+ Nhắn tin tới số điện thoại yêu cầu

Cước thiết lập cuộc gọi + cước gọi đến khai thác viên:

9 CZK/cuộc + 18 CZK/phút

** Dịch vụ WAP: 6 CZK/phút

** Dịch vụ SMS: gửi tin: 6 CZK/bản tin. Nhận tin miễn phí

** Các số dịch vụ khách hàng:

Gọi khẩn: 112 Dịch vụ danh bạ : Trong nước:

Cứu hoả : 115 Quốc tế : 1181

Cảnh sát: 158 Số chăm sóc khách hàng: Từ GSM: *11

Cứu thương 155 Từ PSTN (Prague): 6701 6701

Từ PSTN trong nước:02 6701 6701

Từ PSTN quốc tế:+420 2 6701 6701

FAX : +420 2 6701 6701

Dịch vụ khẩn miễn phí

** Cước PSTN:

+ Các ngày làm việc:

Khoảng cách từ 9h -> 20h Các giờ còn lại

Từ 0 -> 50km 180 180

> 50 -> 200km 18 28

> 200 -> 500km 15 30

> 500 km 8 16

+ Các ngày lễ và chủ nhật:

Khoảng cách Mức cước

Từ 0 -> 50km 180

> 50 -> 200km 28

> 200 -> 500km 30

> 500 km 16

+ Cách tính cước dựa trên các bảng trên:

Mỗi xung tính cước là 1,38 Rs

Xung là đơn vị tính theo giây. VD 180 tương đương với 1 xung =180 giây, tức là khi thưực hiện cuộc gọi, cứ 180 giây được tính 1 xung

** Cước quốc tế: Quay mã quốc tế + hoặc 00

+ Giờ bận: 08h -> 19h: 2,3 giây = 1 xung

+ Giờ rỗi: 00:00 -> 0800, 19h-24h, cả ngày Cn và ngày lễ): 2,6 giây=1 xung

mỗi xung tính cước là 1,38 Rs

** Các dịch vụ:

+ Gọi khẩn cảnh sát: 112

+ Các cuộc gọi khẩn khác: Cứu hoả 101, cảnh sát 100, cứu thương 102

+ Thông tin đường tàu: 131

+ Thông tin máy bay: 141

** Các số chăm sóc khách hàng

+ Từ GSM mạng khách (FASCEL) : 123

+ Từ PSTN trong nước : 098250.98250

+ Từ PSTN (mạng PSTN của FASCEL): 98250 98250

+ Từ PSTN quốc tế : 91 98250 98250/00 91 98250 98250

Facebook Comments