VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác FASCEL (AN DO)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác FASCEL (ấn độ) từ ngày 03/05/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT: Mức cước đã bao gồm phụ thu đối với thuê bao

ROAMING

+ Các cuộc gọi nội vùng từ máy di động đến máy di động: tính cước airtime

+ Các cuộc gọi nội vùng từ máy di động đến máy cố định: tính cước airtime

+ cước PSTN

+ Các cuộc gọi trong nước từ máy di động: tính cước airtime + cước STD

+ Các cuộc gọi quốc tế từ máy di động: tính cước airtime + cước ISD

+ Nhận cuộc gọi: tính cước airtime

+ Gửi tin nhắn SMS: 11,50 Rs/bản tin. Nhận tin: Miễn phí

+ Dịch vụ FAX/data: Tính như cước thoại

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng RUPEE (Rs), 1 Rs khoảng 300đ VN

Cước được bắt đầu tính khi bên nhận cuộc gọi trả lời điện thoại hoặc khi có một thiết bị trả lời thay bắt đầu nhận cuộc gọi

Xung tính cước bắt đầu được tính ngay khi bên nhận cuộc gọi trả lời điện thoại

** Cước airtime: 28,75 Rs/phút

Cuộc gọi được tính theo block 1 phút

Dịch vụ khẩn miễn phí

** Cước PSTN:

+ Các ngày làm việc:

Khoảng cách từ 9h -> 20h Các giờ còn lại

Từ 0 -> 50km 180 180

> 50 -> 200km 18 28

> 200 -> 500km 15 30

> 500 km 8 16

+ Các ngày lễ và chủ nhật:

Khoảng cách Mức cước

Từ 0 -> 50km 180

> 50 -> 200km 28

> 200 -> 500km 30

> 500 km 16

+ Cách tính cước dựa trên các bảng trên:

Mỗi xung tính cước là 1,38 Rs

Xung là đơn vị tính theo giây. VD 180 tương đương với 1 xung =180 giây, tức là khi thưực hiện cuộc gọi, cứ 180 giây được tính 1 xung

** Cước quốc tế: Quay mã quốc tế + hoặc 00

+ Giờ bận: 08h -> 19h: 2,3 giây = 1 xung

+ Giờ rỗi: 00:00 -> 0800, 19h-24h, cả ngày Cn và ngày lễ): 2,6 giây=1 xung

mỗi xung tính cước là 1,38 Rs

** Các dịch vụ:

+ Gọi khẩn cảnh sát: 112

+ Các cuộc gọi khẩn khác: Cứu hoả 101, cảnh sát 100, cứu thương 102

+ Thông tin đường tàu: 131

+ Thông tin máy bay: 141

** Các số chăm sóc khách hàng

+ Từ GSM mạng khách (FASCEL) : 123

+ Từ PSTN trong nước : 098250.98250

+ Từ PSTN (mạng PSTN của FASCEL): 98250 98250

+ Từ PSTN quốc tế : 91 98250 98250/00 91 98250 98250

Facebook Comments