Home TIN TỨC VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác GLOBE TELECOM (PHILIPPIN)