VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác INDOSAT (INDONESIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác INDOSAT (INDONESIA) từ ngày 10/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Gọi đi trong nước: Tính theo phút đầu +block 15 giây tiếp theo

+ Nhận cuộc gọi trong nước: Tính cước theo block 60 giây

+ Gọi quốc tế: Tính theo phút đầu +block 6 giây tiếp theo

+ áp dụng thuế VAT 10%

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD Mỹ, 1 USD khoảng 15.290đ VN

2- Gọi trong nước: Đã bao gồm thuế VAT

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 0,47 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 0,35 USD/phút

– Nhận cuộc gọi: đã bao gồm thuế VAT

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 0,24 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 0,18 USD/phút

– Các cuộc gọi quốc tế từ INDONESIA về VN:

+ Mã quay Qtế: 011

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 2,05 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 1,54 USD/phút

– Các dịch vụ:

+ cước nhắn tin SMS: Gửi tin nhắn 0,077 USD/bản tin, nhận tin miễn phí

+ các cuộc gọi khẩn 112:

+ Dịch vụ khách hàng: GSM: 300; từ PSTN: 62-21-398 55888

– WEBSITE: WWW.indosat-m3.com

Facebook Comments