VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MOBISTAR (BELGIUM)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MOBISTAR (Bỉ) từ ngày 22/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ Không tính cước các cuộc gọi dưới 3 giây

+ Tính cước theo đồng EURO: 1 EURO khoảng 14.989 đồng VN

+ Tính cước theo block 1 phút

+ Chỉ tính cước gọi đi

+ Không áp dụng thuế VAT

+ WEBSITE: WWW.mobistar.be

+ Mã mạng: Belmo, Bel 10, M*, Mobistar

+ Ngày lễ của Bỉ: 1/1, 16/4, 1/5, 24/5, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 25/12

+ Các cuộc gọi trong nước:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 0,4958 EURO/phút

Giờ rỗi (19h-7h từ T2 đến T6, toàn bộ các ngày T7, CN và ngày lễ:

0,2727 EURO/phút

+ Các cuộc quốc tế từ Bỉ về VN:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 2,4437 EURO/phút

Giờ rỗi (19h-7h từ T2 đến T6, toàn bộ các ngày T7, CN và ngày lễ:

2,2598 EURO/phút

+ Các dịch vụ GTGT:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 0,1239 EURO/bản tin

nhận tin miễn phí

Dịch vụ GSM Data, GSM FAX: cước thoại

Gọi khẩn (112): Miễn phí

Gọi khẩn khác (cứu hoả-100, cảnh sát-101, cứu thương-100): Miễn phí

Gọi đến số nhắn tin (VD 018, 045, 049, 072, 073, 0452, 0453, 0455, 0458, 0459, tổng cộng có 9 số: Giờ bận: 0,4113 EURO/phút,

giờ rỗi: 0,3037 EURO/phút

Dịch vụ danh bạ trong nước + Info line (cung cấp các thông tin về taxi, thuê ôtô, chuyến tàu, khách sạn, giao thông, thời tiết, tỷ giá chứng khoán (số 5600) : 0,9916 EURO/phút

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM trong nước (số 5000) : Miễn phí

Từ PSTN trong nước (0800/95 951) : Miễn phí

Từ quốc tế (+32 495 95 95 00) : Miễn phí

Thông tin du lịch: (số 5050) : 0,9916 EURO/phút

Facebook Comments