VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MOBITEL (SLOVENIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MOBITEL (SLOVENIA) từ ngày 10/9/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Các cuộc gọi được tính theo block 30 giây

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng Tolar của Slovenia (SIT)

1 SIT khoảng 69 đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT với các thuê bao chuyển vùng quốc tế

+ WEB site: www.mobitel.si

+ Mã mạng: 293-41 SI GSM

+ Các cuộc gọi trong nước: 100 SIT/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN:

. Giờ bận: (7h00-19h từ T2-T7): 640 SIT/phút

. Giờ rỗi: (19h-7h từ T2-T7, cả ngày CN và ngày lễ): 515 SIT/phút

+ Các dịch vụ:

. Dịch vụ nhắn tin ngắn : Gửi tin 30 SIT/bản tin, nhận tin Miễn phí

. Các cuộc gọi khẩn (112) : Miễn phí

. Các số điện thoại khẩn khác: Miễn phí

Công an (113), Cứu hoả (112), Cứu thương

. Các số dịch vụ khách hàng khác: Miễn phí

Bản tin giao thông: 050 646464, Thông tin giao thông 050 656565

. Các số dịch vụ khách hàng GSM : Miễn phí

TTâm khách hàng: 031 041 700 700

Dịch vụ giải đáp danh bạ: 031 041 700 701

Lỗi mạng : 031 041 700 709

. AMZS (trợ giúp trên đường) (1987) : 117,64 SIT/cuộc

. Dịch vụ giải đáp danh bạ (1188) : 117,64 SIT/cuộc

. Các số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM (trong nước) 041 700 700

Từ PSTN (trong nước) 01 47 22 255 hoặc 031/041 700 700

Từ quốc tế +386 41 700 700

Các cuộc gọi thực hiện từ mạng GSM Mobitel tới số 031/041 700 700 và 031/041 700 707 là miễn phí

Facebook Comments