VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác NCC (NGA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác NCC (Nga) từ ngày 04/2/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT: Mức cước đã bao gồm phụ thu đối với thuê bao

ROAMING

+ Tất cả các cuộc gọi được tính theo BLOCK 1 phút, các cuộc gọi dưới 10

giây không bị tính cước

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ USD mỹ ($) tính khoảng 14.633 đồng VN

+ áp dụng thuế VAT 20%

2. Cước phí:

a. Dịch vụ thoại:

Giờ bận: 8h ->2h từ thứ 2 đến T6 (đã bao gồm VAT)

Giờ rỗi: Các giờ còn lại: Đã bao gồm thuế VAT

+ Nội vùng: Giờ bận: 0,63 USD/phút, giờ rỗi: 0,32 USD/phút

+ Vùng Nizhny Novgovod: ” : 1,27 USD/phút, ” : 0,95 USD/phút

+ Gọi đến các vùng thuộc Châu Âu

: Giờ bận:1,91 USD/phút, giờ rỗi: 1,59USD/phút

+ Gọi đến các vùng thuộc Châu á:

: Giờ bận:3,02 USD/phút, giờ rỗi: 2,70USD/phút

+ Gọi quốc tế về VN : Giờ bận:5,72 USD/phút, giờ rỗi: 3,66USD/phút

+ Dịch vụnhắn tin SMS: 0,03 USD/bản tin gửi đi. Nhận tin nhắn miễn phí

b. Các số chăm sóc khách:

+ Các cuộc gọi khẩn: 112

+ Các cuộc gọi khẩn khác: Cứu hoả 01, cảnh sát 02, cứu thương 03

+ Dịch vụ danh bạ: 09

+ Các số chăm sóc khách hàng:

– Từ GSM trong nước: 111

– Từ PSTN trong nước: 30 0004

– Từ quốc tế: + 7 8312 30 0004

– Thời gian làm việc: 9h-18h từ thứ 2 đến thứ 6

10h-17h thứ 7

+ Các cuộc gọi miễn phí:

Dịch vụ khách hàng : 611

Dịch vụ khẩn (cảnh sát, cứu hoả, cứu thương): 911 hoặc 112

+ Các cuộc gọi đặc biệt khác:

Trợ giúp danh bạ Canada : 411 hoặc 1-NPA-555-1212:

giá 0,75$/cuộc gọi+0,69$/phút (NPA là mã vùng)

Trợ giúp danh bạ (USA & Caribbean): 1-NPA-555-1212:

giá 0,75$/cuộc gọi+0,69$/phút (NPA là mã vùng)

Dịch vụ nhắn tin: 0,20 $/bản tin gửi đi. Nhận tin miễn phí

+ Số liên lạc chăm sóc khách hàng:

Từ mạng MICROCELL: 611

Từ CANADA và Mỹ: +1866-828-7532

Từ quốc tế: +1 514 397 3792

Facebook Comments