VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác NEXTEL (MY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác NEXTEL (MY) từ ngày 16/7/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/08/00

+ Tính cước theo phút đầu và block 1 giây tiếp theo

+ Tính cước Airtime cho tất cả các cuộc gọi, trừ các cuộc gọi sau:

Các cuộc gọi gián đoạn do lỗi của mạng

Các cuộc gọi khẩn.

Các số liên lạc chăm sóc khách hàng 1-201-531-5202 (trong nước)

+ Tính cước Airtime và không cos bất cứ lệ phí nào cho các cuộc gọi sau:

Điện thoại miễn phí 1-800-; 1-877-; 1-888- số điện thoại

+ Tất cả các mức cước đã bao gồm cước PSTN

+ Cuộc gọi được bên nhận cuộc gọi trả lời bao gồm các cuộc gọi được một

thiết bị trả lời thay bên nhận điện thoại. Không tính cước các cuộc gọi không đến hoặc máy bận, các cuộc gọi không thành công hoặc các thông báo hệ thống

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi:

Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng USD Mỹ, 1 USD mỹ khoảng 15.290đ VN

+ Không áp dụng thuế của Mỹ cho các thuê bao chuyển vùng quốc tế

2. Cước gọi trong nước:

+ Gọi đi từ máy di động : cước 0,5 USD/phút

+ ” (phí đường dài và cước Airtime : 0,25 USD/phút

+ Nhận cuộc gọi : 0,5 USD/phút

3. Cước quốc tế gọi từ Mỹ về VN: 1,65 $/phút (mã quay quốc tế: 011)

4. Các dịch vụ gia tăng:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: Gửi tin 0,1 $/bản tin, nhận tin :Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn: Từ cố định và di động: số 911, từ di động 112:Miễn phí

Điện thoại miễn phí: (1-800, 888, 877-số ĐT): Tính cước Airtime

Trợ giúp danh bạ tiên tiến (411): Cước Airtime + 0,85$/cuộc

Trợ giúp danh bạ quốc tế: Không áp dụng

Các cuộc gọi có khai thác viên trợ giúp: Cước Airtime + 0,85 USD/cuộc

Số liên lạc chăm sóc khách hàng (1-201-531-5202): Miễn phí

Facebook Comments