VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác NORTH WEST (NGA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác NORTH WEST (Nga) từ ngày 14/12/00)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng USD mỹ

+ Các cuộc gọi tính theo Block 1 phút

+ Các cuộc gọi dưới 10 giây không bị tính cước

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Phụ thu mạng chủ (thông báo) 5%

+ áp dụng thuế VAT 20%. Các mức cước dưới đây đã bao gồm thuế VAT

2- Cước airtime:

– Cước nhận cuộc gọi : 0,35 USD/phút

– Cước thực hiện cuộc gọi:

Các cuộc gọi tới St.Peterburg và NorthWest GSM

GIờ bận 08.00-20.00 từ T2->T6 : 0,53 USD/phút

Giờ Rỗi: Các giờ khác: 0,35 USD/phút

Các cuộc gọi tới Lêningrat

GIờ bận 08.00-20.00 từ T2->T6 : 1,22 USD/phút

Giờ Rỗi: Các giờ khác: 1,04 USD/phút

Các cuộc gọi tới các vùng Châu Âu thuộc Nga

GIờ bận 08.00-20.00 từ T2->T6 : 1,36 USD/phút

Giờ Rỗi: Các giờ khác: 1,17 USD/phút

Các cuộc gọi tới Urals, Siberia và vùng Viễn Đông

GIờ bận 08.00-20.00 từ T2->T6 : 2,60 USD/phút

Giờ Rỗi: Các giờ khác: 2,42 USD/phút

3- Các cuộc gọi quốc tế từ Nga về VN:

GIờ bận 08.00-20.00 từ T2->T6 : 6,05 USD/phút

Giờ Rỗi: Các giờ khác: 5,87 USD/phút

4- Các dịch vụ khác:

– Dịch vụ khẩn 112: Miễn phí

– Thông tin đường tàu (055): 0,62 USD/phút

– FAX, DATA: Tính cước theo dịch vụ thoại. Trường hợp gọi đến điểm truy cập INTERNET (+7 812 965 11 11) tính cước như cuộc gọi tới mạng NORTH WEST.

– Dịch vụ nhắn tin ngắn:

Gửi tin: 0,14 USD/bản tin

Nhận tin: Miễn phí

Đối với thuê bao Vinaphone nhận tin ở Nga, tính cước nhận tin ngắn ở nước ngoài là 0,25 USD/bản tin

– Số chăm sóc khách hàng:

Gọi GSM: *999

Gọi từ PSTN: 8 812 329 47 47

Gọi từ quốc tế: +7 812 329 4747

Facebook Comments