VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác PACIFIC BELL (MY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác PACIFIC BELL (Mỹ) từ ngày 15/4/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

Mã mạng: 310-150

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT: Mức cước đã bao gồm phụ thu đối với thuê bao

ROAMING

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tất cả các cuộc gọi được tính theo BLOCK 1 phút

+ Tính cước các cuộc gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ USD mỹ ($) tính khoảng 14.633 đồng VN

2. Cước phí:

a. Cước điện thoại, FAX, DATA:

+ Các cuộc gọi đến các vùng (mạng khách, các mạng di động khác, mạng cố

định PSTN) tại Canada và Mỹ (bao gồm Alaska, Hawaii, Puerto Rico, U.S.Virgin Islands, Guam, American Samoa): 0,69 $/phút

+ Nhận cuộc gọi: 0,69 $/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế từ Mỹ đến VN

Mã truy nhập quốc tế + hoặc 011: 3,99 $/phút

+ Các cuộc gọi miễn phí:

Dịch vụ khách hàng : 611

Dịch vụ khẩn (cảnh sát, cứu hoả, cứu thương): 911

+ Các cuộc gọi đặc biệt khác:

Trợ giúp danh bạ nội vùng: 411 hoặc 1-NPA-555-1212:

giá 0,75$/cuộc gọi+0,69$/phút (NPA là mã vùng)

Trợ giúp danh bạ (nội vùng, Bắc Mỹ): 1-NPA-555-1212:

giá 0,75$/cuộc gọi+0,69$/phút (NPA là mã vùng)

+ Số liên lạc chăm sóc khách hàng:

Từ mạng PACIFIC BELL WIRELESS GSM NETWORK: 611

Từ CANADA và Mỹ: +1800-393-7267

Từ nước ngoài: +1 209 381 2345

WEBSITE: http://www.cingular.com

Facebook Comments