VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác SMARTONE (MACAU)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác SMARTONE (MACU) từ ngày 10/9/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng đôlar Patacas của Macau (MOP)

1 MOP khoảng 1907đồng VN

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi. Cước phí bắt đầu tíh khi bên nhận

cuộc gọi trả lời hoặc có 1 thiết bị trả lời thay bên nhận cuộc gọi

+ Thuế chính phủ: 0,3 MOP $/phút

+ Tính cước airtime theo block 60 giây

+ Tính cước quốc tế theo block 6 giây (mã truy nhập quốc tế + hoặc 00)

Gọi trong nước: Cước airtime + thuế chính phủ

Gọi đến mạng di động khác tại Macau: Cước airtime + thuế chính phủ

Gọi đến mạng cố định: Cước airtime + thuế chính phủ

Nhận cuộc gọi: Cước airtime + thuế chính phủ

Gọi quốc tế: Cước airtime + thuế chính phủ + cước IDD

+ Cước airtime (đã bao gồm thuế chính phủ) : 2,90 MOP $/phút

+ Cước quốc tế gọi từ Macau về VN (chưa bao gồm cước airtime):

Cước IDD (Macau-VN) = 11,39 MOP$/phút

+ Cước các dịch vụ khác:

Dịch vụ Số điện thoại Cước phí

Chăm sóc khách hàng 1628(di động +PSTN trong nước) 2,9 MOP$/phút

Smartone +853 1628 (quốc tế)

Giải đáp danh bạ 2,9 MOP$/phút

Thông báo thời tiết 1311 2,9 MOP$/phút

Thông báo thời gian 2,9 MOP$/phút

Gọi khẩn 112 hoặc 999 2,9 MOP$/phút

Dịch vụ chuyển vùng trong nước (*388) Miễn phí

Dịch vụ FAX/DATA Dịch vụ thoại

Dịch vụ nhắn tin ngắn Nhắn tin miễn phí

Gửi tin 1,00 MOPS/bản tin

Facebook Comments