Home TIN TỨC VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác SONOFONE (DAN MACH)