VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác STAV TELESOT (NGA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác STAV TELESOT (NGA) từ ngày 06/03/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

Mã mạng : 250-44

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT: Mức cước đã bao gồm phụ thu đối với thuê bao

ROAMING

+ Tính cước theo đồng SDR, 1 SDR tính khoảng 18.605 đ VN

+ áp dụng thuế VAT 20%

+ Tính cước theo Block 1 phút. Các cuộc gọi dưới 6 giây không tính cước

2. Dịch vụ thoại

+ Nhận cuộc gọi

– Giờ bận (08:00 ->20:00 từ thứ 2 đến thứ 7):0,3 USD/phút

– Giờ rỗi : các giờ còn lại : 0,25 USD/phút

+ Các cuộc gọi trong vùng Stavropol:

– Giờ bận (08:00 ->20:00 từ thứ 2 đến thứ 7):0,4 USD/phút

– Giờ rỗi : các giờ còn lại : 0,35 USD/phút

+ Các cuộc gọi đi trong nước và các cuộc gọi quốc tế về VN

– Gọi trong nước Nga:

. Gọi đến các vùng thuộc Châu Âu:

Giờ bận: 0,95 SDR/phút, Giờ rỗi: 0,8 SDR/phút

. Gọi đến các vùng thuộc Châu á:

Giờ bận: 1,1 SDR/phút, Giờ rỗi: 0,9 SDR/phút

– Gọi quốc tế về VN:

Giờ bận: 2,54 SDR/phút, Giờ rỗi: 2,05 SDR/phút

– TTâm chăm sóc khách hàng: 111 hoặc +7 8652 949494: Miễn phí

– Các cuộc gọi khẩn: Miễn phí

– Dịch vụ nhắn tin SMS: 0,10 SDR/bản tin gửi đi. Nhận tin nhắn : Miễn phí

3. Các dịch vụ:

– Các cuộc gọi khẩn : Cứu hoả 01, cảnh sát 02, cứu thương 03

– Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM: 111

Từ PSTN : +7 8652 949494

FAX: +7 8652 940 223

Giờ phục vụ: Ngày làm việc, 9h -> 20h thứ bảy, 9h -> 18h chủ nhật

Facebook Comments