VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác SWISSCOM NETWORK (THUY SY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác SWISSCOM NETWORK (thuỵ sĩ) từ ngày 5/1/01)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tất cả các cuộc gọi được tính theo xung, mỗi xung tương đương với 0,1

CHF và không giới hạn thời gian tối thiểu cho cuộc gọi. Tổng cước phí cho mỗi cuộc gọi được làm tròn bằng 0,1 CHF

+ Tính cước IOT (mức cước đã bao gồm phụ thu mạng khách đối với thuê bao

VINAPHONE) được áp dụng từ ngày1/5/99

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: Francs Thuỵ Sĩ, 1 CHF khoảng 8902 VNĐ

+ Các cuộc gọi tính theo Block 1 giây

+ Không áp dụng thuế VAT

2- Cước trong nước

Giờ bận 07.00-19.00 từ T2->T6 : 0,98 CHF/phút

Giờ Rỗi:19h-7h từ T2->T6, cả ngày T7+CN : 0,72 CHF/phút

3- Các cuộc gọi quốc tế

GIờ bận 07.00-19.00 từ T2->T6 : 4,01 CHF/phút

Giờ Rỗi:19h-7h từ T2->T6, cả ngày T7+CN: 3,10 CHF/phút

4- Chuyển hướng cuộc gọi:

– Kích hoạt hoặc không kích hoạt: Miễn phí

– Chuyển hướng các cuộc gọi tới số điện thoại trong nước(tại Thuỵ Sĩ)

+ Giờ bận : 0,38 CHF/phút

+ Giờ rỗi : 0,16 CHF/phút

– Chuyển hướng các cuộc gọi tới số điện thoại nước ngoài:

Cước được tính như cước cho cuộc gọi quốc tế từ mạng cố định

5- Các dịch vụ khác:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: Gửi tin : 32 CHF/bản tin

Các cuộc gọi khẩn (112) : Miễn phí

Gọi Công an (117) : Miễn phí

Gọi Cứu hoả (118) : “

Gọi cấp cứu (144) : “

Hỏi đáp ĐT trong nước (111) : 1,50 CHF/phút

Hỏi đáp ĐT quốc tế (1159) : 1,50 CHF/phút

Hỏi đáp ĐT các nước lân cận(1151-4): 1,50 CHF/phút

Hỏi giờ (161) : 0,53 CHF/phút

Chăm sóc khách hàng

+ Từ mạng di động (08 00 55 64 64) : Miễn phí

+ Từ mạng cố định (08 00 55 64 64) : Miễn phí

+ Quốc tế +41 62 286 1212 :

Facebook Comments