VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác VODAFONE (HUNGARY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác VODAFONE (HUNGARY) từ ngày 03/04/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT: Mức cước đã bao gồm phụ thu đối với thuê bao

ROAMING

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tất cả các cuộc gọi được tính theo BLOCK 1 giây

+ Không tính cước các cuộc gọi dưới 3 giây

+ Chỉ tính cước thực hiện cuộc gọi

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ HUF, 1 HUF tính khoảng 50 đồng VN

WEBSITE: http://www.vodafone.hu

2. Cước phí:

a. Cước Airtime:

– Giờ bận (08:00 ->20:00 từ thứ 2 đến thứ 6): 60 HUF/phút

– Giờ rỗi (20:00 ->08:00 từ thứ 2 đến thứ 6): 30 HUF/phút

– Ngày nghỉ (00:00 ->24h từ thứ 7-CN : 30 HUF/phút

b. Cước quốc tế gọi từ HUNGARY về VN: 385 HUF/phút

– Dịch vụ FAX,data: tiínhcước như cước thoại

– Dịch vụ nhắn tin SMS: 25 HUF/bản tin gửi đi. Nhận tin nhắn miễn phí

– Dịch vụ danh bạ:

Danh bạ trong nước (198): Cước airtime + cước kết nối 40 HUF/cuộc

Danh bạ quốc tế (199): cước airtime + cước kết nối 80 HUF/cuộc

– Các cuộc gọi khẩn: Miễn phí: cấp cứu 112, 104, cứu hoả: 105,

công an: 107

– Chăm sóc khách hàng: Tính như cước dịch vụ điện thoại:

1270 (chỉ từ di động)

06 1 288 1270/06 70 700 1270 (từ máy di động hoặc cố định trong nước)

+36 1 288 1270/+36 70 700 1270(từ máy di động hoặc cố định quốc tế)

Facebook Comments