Home TIN TỨC VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác VODAFONE NETWORK PTY LTD (UC)