VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác WATANYIA TELECOM (KUWAIT)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác Watanyia telecom (Kuwait) từ ngày 16/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/6/2002

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng Dinar Kuwait(KD),1 KD khoảng 313đVN

+ Cước airtime: Tính cước theo phút đầu tiên và block 20 giây tiếp theo

+ Cước quốc tế: Tính cước theo block 6 giây

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Mã mạng 419-03

2. Cước airtime, Fax, data

(áp dụng đối với gọi đi và nhận cuộc gọi): 0,04KD/phút

3. Cước quốc tế gọi từ KUWAIT về VN

+ Cước IDD (đã bao gồm phụ thu):

. Giờ bận: Từ 7h00-13h, 16h-23h hàng ngày : 1,012 KD/phút

. Giờ rỗi: Các giờ còn lại, toàn bộ ngày thứ 6, ngày lễ): 0,012 KD/phút

+ Các dịch vụ khác:

. Nhắn tin SMS: Gửi tin: 0,020 KD/bản tin, nhận tin: Miễn phí

. Các dịch vụ khác:

Mã tắt: 1415 (lá số tử vi) : 0,1 KD/phút

1418 (tin tức AFP) : 0,17 “

1420 (tặng bài hát): 0,17 “

1422 (Karaoke) : 0,15 “

1427 (chuyện hài) : 0,1 “

1455 (TV tương lai): 0,17 “

1477 (Chiếc hộp kỳ diệu 5 triệu): 0,4 KD/phút

1424 (dịch vụ thơ ca): 0,1 KD/phút

. Dịch vụ gọi khẩn: Miễn phí

– Các cuộc gọi khẩn: 777, 112

– Dịch vụ danh bạ (trong nước) : 101

– Dịch vụ danh bạ (quốc tế) : 022

. Các số chăm sóc khách hàng : Trong nước 121, quốc tế +965 6300121

Facebook Comments