VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác AT&T; (MY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác AT & T (MY) từ ngày 25/7/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo block 60 giây

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Không áp dụng các loại thuế

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD, 1 USD khoảng 15.290đ VN

1- Cước thoại, CSD (số liệu chuyển mạch kênh) và cước SMS:

+ Cước Airtime: 0,99 $/phút(áp dụng cho gọi đi và nhận cuộc gọi)

+ Cước CSD: 0,99 $/phút

+ Nhắn tin ngắn:

Gửi tin: 0,3 USD/bản tin

Nhận tin: Miễn phí

+ Các cuộc gọi quốc tế từ Mỹ về VN: Mã QTế: 011, cước quốc tế 1,2 $/phút

+ Các cuộc gọi miễn phí: Dịch vụ khẩn: cảnh sát, cứu hoả, cứu thương: 911

Dịch vụ khách hàng: 611

+ Trợ giúp danh bạ: 411 hoặc 555-1212: 0,99 $/phút + 0,99$/cuộc

+ Số chăm sóc khách hàng: Từ GSM: 611

Từ PSTN +1 425 288 1822

WEB site: WWW.attwireless.com/mobileinternet

Facebook Comments