VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác ORANGE (THUY SY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác ORANGE (Thuỵ Sỹ) ngày khai thác: 28/10/02

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo 10 giây đầu tiên và block 1 giây tiếp theo

+ Tính cước theo đồng FRANCS thuỵ sỹ (CHF), 1 CHF khoảng 10.663 đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT đối với các thuê bao chuyển vùng

+ Chỉ tính cước gọi đi

+ Các cuộc gọi trong nước:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 0,88 CHF/phút

Giờ rỗi: các giờ còn lại: 3,08 CHF/phút

+ Các dịch vụ khác:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 0,31 CHF/phút

nhận tin miễn phí

Dịch vụ Chăm sóc khách hàng:

Trong nước (0800 700 700): Miễn phí

Từ nước ngoài + 41 78 700 700: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn : Số khẩn quốc tế (112): Miễn phí

Cảnh sát: 117, cứu hoả: 118, xã hội 143, cứu thương 144: Miễn phí

Thông tin vùng: ( số 1600 ): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thời gian (số 161): 0,5 CHF/cuộc

Thời tiết (số 162): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thông tin giao thông (số 163): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Kết quả thể thao (số 164): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thông tin về tuyết (số 187): 0,5 CHF/cuộc

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MOBISTAR (BELGIUM)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MOBISTAR (Bỉ) từ ngày 22/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ Không tính cước các cuộc gọi dưới 3 giây

+ Tính cước theo đồng EURO: 1 EURO khoảng 14.989 đồng VN

+ Tính cước theo block 1 phút

+ Chỉ tính cước gọi đi

+ Không áp dụng thuế VAT

+ WEBSITE: WWW.mobistar.be

+ Mã mạng: Belmo, Bel 10, M*, Mobistar

+ Ngày lễ của Bỉ: 1/1, 16/4, 1/5, 24/5, 21/7, 15/8, 1/11, 11/11, 25/12

+ Các cuộc gọi trong nước:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 0,4958 EURO/phút

Giờ rỗi (19h-7h từ T2 đến T6, toàn bộ các ngày T7, CN và ngày lễ:

0,2727 EURO/phút

+ Các cuộc quốc tế từ Bỉ về VN:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 2,4437 EURO/phút

Giờ rỗi (19h-7h từ T2 đến T6, toàn bộ các ngày T7, CN và ngày lễ:

2,2598 EURO/phút

+ Các dịch vụ GTGT:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 0,1239 EURO/bản tin

nhận tin miễn phí

Dịch vụ GSM Data, GSM FAX: cước thoại

Gọi khẩn (112): Miễn phí

Gọi khẩn khác (cứu hoả-100, cảnh sát-101, cứu thương-100): Miễn phí

Gọi đến số nhắn tin (VD 018, 045, 049, 072, 073, 0452, 0453, 0455, 0458, 0459, tổng cộng có 9 số: Giờ bận: 0,4113 EURO/phút,

giờ rỗi: 0,3037 EURO/phút

Dịch vụ danh bạ trong nước + Info line (cung cấp các thông tin về taxi, thuê ôtô, chuyến tàu, khách sạn, giao thông, thời tiết, tỷ giá chứng khoán (số 5600) : 0,9916 EURO/phút

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM trong nước (số 5000) : Miễn phí

Từ PSTN trong nước (0800/95 951) : Miễn phí

Từ quốc tế (+32 495 95 95 00) : Miễn phí

Thông tin du lịch: (số 5050) : 0,9916 EURO/phút

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác CELCOM (MALAYSIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác CELCOM(Malaysia) từ ngày 11/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ áp dụng thuế dịch vụ 5%

+ Tính cước theo đồng Ringgit (Malaysia), 1 Ringgit khoảng 4032 đồng VN

Mã mạng 502-19

+ Các cuộc gọi trong nước:

Nội vùng: 0,115 RM/block 10 giây

Cận vùng: 0,115 RM/block 7,5 giây

Cách vùng: 0,115/block 4 giây

Gọi tới Singapor từ Sabah và Sarawak: 0,115 RM/block 2 giây

+ Các cuộc gọi về VN (tính cước theo block 6 giây)

Giờ bận: 7,763 RM/phút

Giờ rỗi (21h-7h từ T2 đến T7, 18h-7h từ T7 đến T2): 6,9RM/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 1,15 RM/bản tin; nhận tin miễn phí

Dịch vụ khẩn: Miễn phí, từ GSM: 112, không phải GSM: 994/999

Dịch vụ giải đáp danh bạ trong nước (103): 0,3 RM/cuộc

+ WEBSITE: WWW.ben.nl

+ Mã mạng: 20416, NL-16, Ben-NL

2- Các cuộc gọi trong nước:

+ Giờ bận (8h-20h từ T2 đến T6) : 0,45 EURO/phút

+ Giờ rỗi (20h-8h từ T2-T6,toàn bộ các ngày nghỉ cuối tuần:0,34 EURO/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN: 1,59 EURO/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ Số điện thoại

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS

Gửi tin: 0,27 EURO/bản tin, nhận tin: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn: cứu hoả, công an, cứu thương: 112

Công an (không khẩn) : 09008844

Truy nhập INTERNET : 0624949090

Dịch vụ truy nhập danh bạ trong nước: 09008008

Dịch vụ danh bạ quốc tế: 09008418

Dịch vụ khách hàng : 0624000222

Thông tin giao thông : 09006622

Thông tin vận tải công cộng: 09009292

Dự báo thời tiết: 09008003

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM : 08007111

Từ PSTN : 0624000222

Từ quốc tế: +31624000222

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác BEN (HALAN)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác BEN (Hà Lan) từ ngày 09/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo block 60 giây

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng EURO. 1 EURO khoảng 14.969đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT đối với các thuê bao chuyển vùng

+ WEBSITE: WWW.ben.nl

+ Mã mạng: 20416, NL-16, Ben-NL

2- Các cuộc gọi trong nước:

+ Giờ bận (8h-20h từ T2 đến T6) : 0,45 EURO/phút

+ Giờ rỗi (20h-8h từ T2-T6,toàn bộ các ngày nghỉ cuối tuần:0,34 EURO/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN: 1,59 EURO/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ Số điện thoại

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS

Gửi tin: 0,27 EURO/bản tin, nhận tin: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn: cứu hoả, công an, cứu thương: 112

Công an (không khẩn) : 09008844

Truy nhập INTERNET : 0624949090

Dịch vụ truy nhập danh bạ trong nước: 09008008

Dịch vụ danh bạ quốc tế: 09008418

Dịch vụ khách hàng : 0624000222

Thông tin giao thông : 09006622

Thông tin vận tải công cộng: 09009292

Dự báo thời tiết: 09008003

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM : 08007111

Từ PSTN : 0624000222

Từ quốc tế: +31624000222

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác SMARTONE (MACAU)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác SMARTONE (MACU) từ ngày 10/9/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng đôlar Patacas của Macau (MOP)

1 MOP khoảng 1907đồng VN

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi. Cước phí bắt đầu tíh khi bên nhận

cuộc gọi trả lời hoặc có 1 thiết bị trả lời thay bên nhận cuộc gọi

+ Thuế chính phủ: 0,3 MOP $/phút

+ Tính cước airtime theo block 60 giây

+ Tính cước quốc tế theo block 6 giây (mã truy nhập quốc tế + hoặc 00)

Gọi trong nước: Cước airtime + thuế chính phủ

Gọi đến mạng di động khác tại Macau: Cước airtime + thuế chính phủ

Gọi đến mạng cố định: Cước airtime + thuế chính phủ

Nhận cuộc gọi: Cước airtime + thuế chính phủ

Gọi quốc tế: Cước airtime + thuế chính phủ + cước IDD

+ Cước airtime (đã bao gồm thuế chính phủ) : 2,90 MOP $/phút

+ Cước quốc tế gọi từ Macau về VN (chưa bao gồm cước airtime):

Cước IDD (Macau-VN) = 11,39 MOP$/phút

+ Cước các dịch vụ khác:

Dịch vụ Số điện thoại Cước phí

Chăm sóc khách hàng 1628(di động +PSTN trong nước) 2,9 MOP$/phút

Smartone +853 1628 (quốc tế)

Giải đáp danh bạ 2,9 MOP$/phút

Thông báo thời tiết 1311 2,9 MOP$/phút

Thông báo thời gian 2,9 MOP$/phút

Gọi khẩn 112 hoặc 999 2,9 MOP$/phút

Dịch vụ chuyển vùng trong nước (*388) Miễn phí

Dịch vụ FAX/DATA Dịch vụ thoại

Dịch vụ nhắn tin ngắn Nhắn tin miễn phí

Gửi tin 1,00 MOPS/bản tin

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MOBITEL (SLOVENIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MOBITEL (SLOVENIA) từ ngày 10/9/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Các cuộc gọi được tính theo block 30 giây

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng Tolar của Slovenia (SIT)

1 SIT khoảng 69 đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT với các thuê bao chuyển vùng quốc tế

+ WEB site: www.mobitel.si

+ Mã mạng: 293-41 SI GSM

+ Các cuộc gọi trong nước: 100 SIT/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN:

. Giờ bận: (7h00-19h từ T2-T7): 640 SIT/phút

. Giờ rỗi: (19h-7h từ T2-T7, cả ngày CN và ngày lễ): 515 SIT/phút

+ Các dịch vụ:

. Dịch vụ nhắn tin ngắn : Gửi tin 30 SIT/bản tin, nhận tin Miễn phí

. Các cuộc gọi khẩn (112) : Miễn phí

. Các số điện thoại khẩn khác: Miễn phí

Công an (113), Cứu hoả (112), Cứu thương

. Các số dịch vụ khách hàng khác: Miễn phí

Bản tin giao thông: 050 646464, Thông tin giao thông 050 656565

. Các số dịch vụ khách hàng GSM : Miễn phí

TTâm khách hàng: 031 041 700 700

Dịch vụ giải đáp danh bạ: 031 041 700 701

Lỗi mạng : 031 041 700 709

. AMZS (trợ giúp trên đường) (1987) : 117,64 SIT/cuộc

. Dịch vụ giải đáp danh bạ (1188) : 117,64 SIT/cuộc

. Các số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM (trong nước) 041 700 700

Từ PSTN (trong nước) 01 47 22 255 hoặc 031/041 700 700

Từ quốc tế +386 41 700 700

Các cuộc gọi thực hiện từ mạng GSM Mobitel tới số 031/041 700 700 và 031/041 700 707 là miễn phí

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác WATANYIA TELECOM (KUWAIT)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác Watanyia telecom (Kuwait) từ ngày 16/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT từ ngày 1/6/2002

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng Dinar Kuwait(KD),1 KD khoảng 313đVN

+ Cước airtime: Tính cước theo phút đầu tiên và block 20 giây tiếp theo

+ Cước quốc tế: Tính cước theo block 6 giây

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Mã mạng 419-03

2. Cước airtime, Fax, data

(áp dụng đối với gọi đi và nhận cuộc gọi): 0,04KD/phút

3. Cước quốc tế gọi từ KUWAIT về VN

+ Cước IDD (đã bao gồm phụ thu):

. Giờ bận: Từ 7h00-13h, 16h-23h hàng ngày : 1,012 KD/phút

. Giờ rỗi: Các giờ còn lại, toàn bộ ngày thứ 6, ngày lễ): 0,012 KD/phút

+ Các dịch vụ khác:

. Nhắn tin SMS: Gửi tin: 0,020 KD/bản tin, nhận tin: Miễn phí

. Các dịch vụ khác:

Mã tắt: 1415 (lá số tử vi) : 0,1 KD/phút

1418 (tin tức AFP) : 0,17 “

1420 (tặng bài hát): 0,17 “

1422 (Karaoke) : 0,15 “

1427 (chuyện hài) : 0,1 “

1455 (TV tương lai): 0,17 “

1477 (Chiếc hộp kỳ diệu 5 triệu): 0,4 KD/phút

1424 (dịch vụ thơ ca): 0,1 KD/phút

. Dịch vụ gọi khẩn: Miễn phí

– Các cuộc gọi khẩn: 777, 112

– Dịch vụ danh bạ (trong nước) : 101

– Dịch vụ danh bạ (quốc tế) : 022

. Các số chăm sóc khách hàng : Trong nước 121, quốc tế +965 6300121

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác TELSIM (THO NHI KY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác TELSIM (THO NHI KY) từ ngày 7/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD Mỹ, 1 USD khoảng 15.290đ VN

+ áp dụng thuế VAT: 18%

+ Thuế thông tin đặc biệt SCT: 25%

+ Các cuộc gọi trong nước: Tính cước theo block 6 giây

+ Các cuộc gọi trong nước đã bao gồm thuế VAT và SCT

+ Tính cước theo block 1,4 giây

+ Cước IDD = 3,1427$/phút

2. Các dịch vụ:

+ Nhắn tin ngắn SMS Gửi tin: 0,1388 $/bản tin

+ Nhận tin:Miễn phí

+ Các cuộc gọi khẩn 112

+ Các cuộc gọi khẩn khác: Cảnh sát 155, cứu hoả 110, cứu thương 156

+ Giải đáp danh bạ trong nước (118): Tinh cước airtime

+ Số chăm sóc khách hàng

Từ GSM/PSTN: 0212 448 7575

Từ quốc tế: +90 212 448 7575

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác INDOSAT (INDONESIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác INDOSAT (INDONESIA) từ ngày 10/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Gọi đi trong nước: Tính theo phút đầu +block 15 giây tiếp theo

+ Nhận cuộc gọi trong nước: Tính cước theo block 60 giây

+ Gọi quốc tế: Tính theo phút đầu +block 6 giây tiếp theo

+ áp dụng thuế VAT 10%

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD Mỹ, 1 USD khoảng 15.290đ VN

2- Gọi trong nước: Đã bao gồm thuế VAT

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 0,47 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 0,35 USD/phút

– Nhận cuộc gọi: đã bao gồm thuế VAT

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 0,24 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 0,18 USD/phút

– Các cuộc gọi quốc tế từ INDONESIA về VN:

+ Mã quay Qtế: 011

+ Giờ bận (08h00-22h từ T2-T7) : 2,05 USD/phút

+ Giờ rỗi (22h-8h từ T2-T7; lễ, CN): 1,54 USD/phút

– Các dịch vụ:

+ cước nhắn tin SMS: Gửi tin nhắn 0,077 USD/bản tin, nhận tin miễn phí

+ các cuộc gọi khẩn 112:

+ Dịch vụ khách hàng: GSM: 300; từ PSTN: 62-21-398 55888

– WEBSITE: WWW.indosat-m3.com

Facebook Comments

VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác AT&T; (MY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác AT & T (MY) từ ngày 25/7/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo block 60 giây

+ Tính cước gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Không áp dụng các loại thuế

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD, 1 USD khoảng 15.290đ VN

1- Cước thoại, CSD (số liệu chuyển mạch kênh) và cước SMS:

+ Cước Airtime: 0,99 $/phút(áp dụng cho gọi đi và nhận cuộc gọi)

+ Cước CSD: 0,99 $/phút

+ Nhắn tin ngắn:

Gửi tin: 0,3 USD/bản tin

Nhận tin: Miễn phí

+ Các cuộc gọi quốc tế từ Mỹ về VN: Mã QTế: 011, cước quốc tế 1,2 $/phút

+ Các cuộc gọi miễn phí: Dịch vụ khẩn: cảnh sát, cứu hoả, cứu thương: 911

Dịch vụ khách hàng: 611

+ Trợ giúp danh bạ: 411 hoặc 555-1212: 0,99 $/phút + 0,99$/cuộc

+ Số chăm sóc khách hàng: Từ GSM: 611

Từ PSTN +1 425 288 1822

WEB site: WWW.attwireless.com/mobileinternet

Facebook Comments