VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác CAM GSM (CAMPUCHIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác Cam GSM (Cambodia)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

Cước mới áp dụng từ 1/2/2001

1. Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng thuế VAT: 10% (chỉ áp dụng đối với cước di động Air-time)

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ : Đồng đôla Mỹ USD khoảng 14500 VND

+ Cước được tính khi người được gọi trả lời hoặc thiết bị thay thế trả

lời. Người gọi trả cước cho các cuộc gọi

+ Nhận cuộc gọi không tính cước

+ Khi người được gọi bận, cuộc gọi không thiết lập thì không tính cước.

+ Cuộc gọi kết thúc trong khoảng thời gian 6 giây cũng không tính cước

2. Cước cuộc gọi trong nước:

+ Cước cho mỗi cuộc gọi đi được tính theo thời gian là phút. Phút cuối

mỗi cuộc gọi sẽ được làm tròn

+ Các thuê bao roming tới mạng CAM GSM sẽ được coi như là số thuê bao của

mạng tại Phnuômpênh.

+ Thuê bao Vinaphone roming gọi tới các số máy khác ở Phnuômpênh (cố định

hoặc di động) : 0,42 USD/phút

+ Thuê bao Vinaphone roaming gọi tới số máy ở các tỉnh khác:1,25 USD/phút

3. Cước quốc tế IDD (gọi từ Cambodia về VN)

+ Cước quốc tế được tính bằng cước air-time của mạng CAM GSM và cộng thêm

cước của MPTC

+ Giá cước tính theo khoảng thời gian mỗi phút một (thời gian cuộc gọi là

6 giây hoặc ít hơn không tính cước, chú ý: chỉ áp dụng cho phút đầu)

+ áp dụng mức cước IOT (cước đã bao gồm phụ thu của mạng khách)

– Thứ 2-> Thứ 6: 2,52 USD/phút

– Thứ 7-> CN : 2,10 USD/phút

4. Cước dịch vụ nhắn tin:

Nhận bản tin: Miễn phí

Gửi bản tin: 0,25 USD/bản tin (hiệu lực từ 1/1/2001)

5. Dịch vụ chăm sóc khách hàng:

Các số gọi khẩn đặc biệt:

Công an : 117

Cứu hoả : 118

Cứu thương: 119

Facebook Comments