VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác CELCOM (MALAYSIA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác CELCOM(Malaysia) từ ngày 11/10/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT

+ áp dụng thuế dịch vụ 5%

+ Tính cước theo đồng Ringgit (Malaysia), 1 Ringgit khoảng 4032 đồng VN

Mã mạng 502-19

+ Các cuộc gọi trong nước:

Nội vùng: 0,115 RM/block 10 giây

Cận vùng: 0,115 RM/block 7,5 giây

Cách vùng: 0,115/block 4 giây

Gọi tới Singapor từ Sabah và Sarawak: 0,115 RM/block 2 giây

+ Các cuộc gọi về VN (tính cước theo block 6 giây)

Giờ bận: 7,763 RM/phút

Giờ rỗi (21h-7h từ T2 đến T7, 18h-7h từ T7 đến T2): 6,9RM/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 1,15 RM/bản tin; nhận tin miễn phí

Dịch vụ khẩn: Miễn phí, từ GSM: 112, không phải GSM: 994/999

Dịch vụ giải đáp danh bạ trong nước (103): 0,3 RM/cuộc

+ WEBSITE: WWW.ben.nl

+ Mã mạng: 20416, NL-16, Ben-NL

2- Các cuộc gọi trong nước:

+ Giờ bận (8h-20h từ T2 đến T6) : 0,45 EURO/phút

+ Giờ rỗi (20h-8h từ T2-T6,toàn bộ các ngày nghỉ cuối tuần:0,34 EURO/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế về VN: 1,59 EURO/phút

+ Các dịch vụ:

Dịch vụ Số điện thoại

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS

Gửi tin: 0,27 EURO/bản tin, nhận tin: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn: cứu hoả, công an, cứu thương: 112

Công an (không khẩn) : 09008844

Truy nhập INTERNET : 0624949090

Dịch vụ truy nhập danh bạ trong nước: 09008008

Dịch vụ danh bạ quốc tế: 09008418

Dịch vụ khách hàng : 0624000222

Thông tin giao thông : 09006622

Thông tin vận tải công cộng: 09009292

Dự báo thời tiết: 09008003

Số chăm sóc khách hàng:

Từ GSM : 08007111

Từ PSTN : 0624000222

Từ quốc tế: +31624000222

Facebook Comments