VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác MICROCELL (CANADA)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác MICROCELL (CANADA) từ ngày 25/1/02)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

Mã mạng: 302-370

1- Nguyên tắc tính cước:

+ áp dụng mức cước IOT: Mức cước đã bao gồm phụ thu đối với thuê bao

ROAMING

+ Không áp dụng thuế VAT

+ Tất cả các cuộc gọi được tính theo BLOCK 1 giây

+ Tính cước các cuộc gọi đi và nhận cuộc gọi

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ USD mỹ ($) tính khoảng 14.633 đồng VN

2. Cước phí:

a. Cước điện thoại, FAX, DATA:

+ Các cuộc gọi đến tất cả các mạng (mạng khách VPLMN, các mạng di động

khác, mạng cố định PSTN) tại Canada và Mỹ (bao gồm Alaska, Hawaii,

: 0,69 $/phút

+ Nhận cuộc gọi: 0,69 $/phút

+ Các cuộc gọi quốc tế:3,99 $/phút

Mã truy nhập quốc tế + hoặc 011

+ Các cuộc gọi miễn phí:

Dịch vụ khách hàng : 611

Dịch vụ khẩn (cảnh sát, cứu hoả, cứu thương): 911 hoặc 112

+ Các cuộc gọi đặc biệt khác:

Trợ giúp danh bạ Canada : 411 hoặc 1-NPA-555-1212:

giá 0,75$/cuộc gọi+0,69$/phút (NPA là mã vùng)

Trợ giúp danh bạ (USA & Caribbean): 1-NPA-555-1212:

giá 0,75$/cuộc gọi+0,69$/phút (NPA là mã vùng)

Dịch vụ nhắn tin: 0,20 $/bản tin gửi đi. Nhận tin miễn phí

+ Số liên lạc chăm sóc khách hàng:

Từ mạng MICROCELL: 611

Từ CANADA và Mỹ: +1866-828-7532

Từ quốc tế: +1 514 397 3792

Facebook Comments