VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác ORANGE (THUY SY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác ORANGE (Thuỵ Sỹ) ngày khai thác: 28/10/02

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo 10 giây đầu tiên và block 1 giây tiếp theo

+ Tính cước theo đồng FRANCS thuỵ sỹ (CHF), 1 CHF khoảng 10.663 đồng VN

+ Không áp dụng thuế VAT đối với các thuê bao chuyển vùng

+ Chỉ tính cước gọi đi

+ Các cuộc gọi trong nước:

Giờ bận: 7-19h từ T2-T6: 0,88 CHF/phút

Giờ rỗi: các giờ còn lại: 3,08 CHF/phút

+ Các dịch vụ khác:

Dịch vụ nhắn tin ngắn SMS: gửi tin 0,31 CHF/phút

nhận tin miễn phí

Dịch vụ Chăm sóc khách hàng:

Trong nước (0800 700 700): Miễn phí

Từ nước ngoài + 41 78 700 700: Miễn phí

Các cuộc gọi khẩn : Số khẩn quốc tế (112): Miễn phí

Cảnh sát: 117, cứu hoả: 118, xã hội 143, cứu thương 144: Miễn phí

Thông tin vùng: ( số 1600 ): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thời gian (số 161): 0,5 CHF/cuộc

Thời tiết (số 162): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thông tin giao thông (số 163): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Kết quả thể thao (số 164): 0,5 CHF/cuộc + 0,5 CHF/phút

Thông tin về tuyết (số 187): 0,5 CHF/cuộc

Facebook Comments