VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác SONERA (PHAN LAN)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác SONERA (Phần Lan) từ ngày 04/12/00)

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Không áp dụng thuế VAT đối với thuê bao chuyển vùng

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ: đồng FIM của phần lan(khoảng 2205 VND)

+ Các cuộc gọi trong nước tính theo Block 1 giây

+ Các cuộc gọi quốc tế tính theo block 1 phút

2- Cước điện thoại di động trong nước

– Cước airtime : 2,00 FIM/phút

– Giải đáp danh bạ (118): tính cước airtime cộng với:

Từ 8h-22h hàng ngày : 5,19 FIM/cuộc

Từ 22h-8h hàng ngày : 7,26 FIM/cuộc

– Các cuộc gọi khẩn 112, 10022: Miễn phí

– Các cuộc gọi tới số 0800xxxxx: Miễn phí

Dịch vụ FAX tính như cước thoại

Dịch vụ DATA : GSM và HSCSD (số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao): Cước thoại + 0,64 FIM/cuộc

Dịch vụ nhắn tin ngắn : Gửi tin: 0,93 FIM/bản tin, nhận tin miễn phí

(Đối với thuê bao VINAPHONE nhận tin ở Phần Lan tính cước nhận tin ngắn ở nước ngoài là 0,25 USD/bản tin)

3. Cước quốc tế từ Phần Lan về VN=cước airtime+cước IDD,cướcIDD=9,01FIM/phút

4- Các dịch vụ:

– Các cuộc gọi khẩn: 112

– Các cuộc gọi khẩn khác (không phải GSM)

Cứu hoả, cấp cứu 112

Cảnh sát 10022

– Số giải đáp danh bạ trong nước: 020208

– Số giải đáp danh bạ quốc tế: 020208

– Số chăm sóc khách hàng : Gọi GSM 0800 1 7000

Gọi từ mạng PSTN 0800 1 7000

Gọi từ quốc tế: +358 800 1 7000

Facebook Comments