VINAPHONE chuyển vùng-Nhà khai thác TELSIM (THO NHI KY)

Cước của nhà khai thác ký dịch vụ chuyển vùng di động quốc tế với Vinaphone:

Nhà khai thác TELSIM (THO NHI KY) từ ngày 7/8/2002

(Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng 151)

1- Nguyên tắc tính cước:

+ Tính cước theo đơn vị tiền tệ đồng USD Mỹ, 1 USD khoảng 15.290đ VN

+ áp dụng thuế VAT: 18%

+ Thuế thông tin đặc biệt SCT: 25%

+ Các cuộc gọi trong nước: Tính cước theo block 6 giây

+ Các cuộc gọi trong nước đã bao gồm thuế VAT và SCT

+ Tính cước theo block 1,4 giây

+ Cước IDD = 3,1427$/phút

2. Các dịch vụ:

+ Nhắn tin ngắn SMS Gửi tin: 0,1388 $/bản tin

+ Nhận tin:Miễn phí

+ Các cuộc gọi khẩn 112

+ Các cuộc gọi khẩn khác: Cảnh sát 155, cứu hoả 110, cứu thương 156

+ Giải đáp danh bạ trong nước (118): Tinh cước airtime

+ Số chăm sóc khách hàng

Từ GSM/PSTN: 0212 448 7575

Từ quốc tế: +90 212 448 7575

Facebook Comments